Малките камъчета, които могат да обърнат колата на всяка компания според мениджмънт консултанта Бернард Марр

Рискът е неделима част от бизнеса. Който не иска да поема рискове, просто да не се занимава с бизнес, защото най-сигурният начин да се провалиш, е да не рискуваш въобще.

Но има два вида рискове - тези, които поемаш обмислено и с цел да се придвижи напред компанията, и тези, които те изненадват тогава, когато просто си гледал в другата посока. Вторият вид трябва да се избягва от компаниите, пише мениджмънт консултанта Бернард Марр в LinkedIn.

Когато обаче става въпрос за рискове, масово компаниите се приготвят за природни бедствия, пожар, кражби на информация и т.н., но все пак съществуват и други "слаби места", които трябва да бъдат покрити. 

Ако имате план за реагиране при криза от тези познати типове, трябва да планирате също и:

1. Рискове от конкуренцията

Всички сме чували истории за компании, изчезнали заради пренебрегване на конкуренцията. Важно е да следите какво се случва във вашата ниша на пазара, това, което преките ви конкуренти предлагат, цените им и съответно да изготвите план за реакция на това.

2. Пазарни рискове

Нищо не е "твърде голямо, за да се провали". Рисковете на самия пазар са важна част от средата за бизнес и трябва да им се обръща внимание. Може ли пазарът да се свие, да изпадне в срив? Може ли новите технологии напълно да променят облика му? 

3. Рискът да изпуснеш талантите

Твърде малко компании правят нещо, за да насърчат талантите си. Фактът, че много хора чакат за работа, може да приспи вниманието на работодатели и те да изпуснат наистина способни кадри. Това в особено голяма степен важи за области като IT сектора и интернет като цяло.

Виж още: Личностите, които най-лесно си намират работа

4. Технологичният риск

Тук могат да се разграничат две категории. От една страна, рискът да не сте в крак с новите разработки и да пропуснете желанията на потребителите свързани с технологиите. От друга - това са рисковете от гаф със собствените технологии - срив на сървъри, сайтове, онлайн услуги и т.н. Всяка компания трябва да има резервен план за всяка технологична система, с която разполага.

5. Финансови рискове

Какво би станало, ако най-големият ви клиент утре се откаже от услугите ви? Най-големите рискове тук идват именно от потока на парите към вас - доколко добре можете да се справите, ако клиентите ви намалеят. Проблеми може да възникнат и с това как оперирате с парите си, доколко добре разпределяте ресурсите и т.н. 

6. Рискът от иновациите

Един от големите рискове е компаниите да трябва да догонват иновациите, както се случи със сектора на забавленията и музиката, където компаниите трябва да си наваксват с дигиталните революции. Тук проблемът може да възникне, ако продуктът, който предлагате, остарее в следствие на глобалните иновации. 

7. Рискове с контактите ни

Партньорствата са жизнено важни за всяка компания и за всяка бизнес стратегия. Но какво става, когато едно партньорство се провали? Имате ли стратегия за излизане от ситуацията? Рискът тук се крие в отношенията с ключови партньори - доставчици, дистрибутори и т.н.

Виж още: Колко струват лошите навици

8. Риск с репутацията

В ерата на интернет, репутацията на една компания може да бъде срината изключително бързо с помощта на социалните медии. Много повече време се изисква, за да си изградиш име, отколкото, за да бъде разбито то. Не подценявайте една ситуация, която може да ви коства добрата репутация. 

Източник: LinkedIn Pulse