Подборът на кадри в малка компания става по съвсем различен начин в сравнение с големите фирми

Колкото по-малко служители имате, толкова повече те си взаимодействат един с друг, затова трябва много да внимавате, докато подбирате нови. 

Всеки в по-малка компания поема самостоятелна част от дейността на фирмата, затова често се случва служителите й да са доста различни.

Когато наемате човек за вече съществуваща позиция, трябва да се вгледате най-вече в чертите на характера му. 

Business News Daily събира данни от различни работодатели, консултанти и психолози, като по този начин обобщава кои са личностите, които най-лесно си намират работа, защото са най-необходими за малкия бизнес. 

1. Пълната противоположност на шефа

Да наемете някой, който мисли като вас, невинаги е добра идея. Да, може би ще се разбирате добре, но "еднаквото" мислене ограничава идеите и съответно растежа на фирмата. 

2. Организаторът 

Маркетинг лидерът е от съществено значение за малкия бизнес. Той е наясно с възможностите на фирмата, нейното позициониране на пазара, както и по какъв начин може да спечели допълнителни клиенти. Обикновено това са личности с голямо самочувствие и готовност за поемане на рискове. 

3. Многофункционалният служител

Недостиг на кадри налага необходимостта понякога да се носят повече дини под една мишница. По тази причина трябва да има човек, който може да излезе от своята роля и да поема допълнителни отговорности. 

4. Решителният 

Това е човек, който може да работи с помощта на своята собствена преценка. Всяка фирма се нуждае от подобен тип служител, който да поема нещата в свои ръце, в случай че собственикът го няма. Лидерите обичат хора, които не се страхуват да рискуват, стига рискът да е премерен и да не вреди на компанията.