Изследването на НИМХ сочи, че най-голям е приносът на отоплението с дърва и въглища, 1/4 от замърсяването се дължи на почвата и праха от улиците, а транспортът е виновен за под 10% от фините прахови частици

Най-голям дял в замърсяването на столичния въздух имат почвата и прахът от улиците - 25%, или 1/4. Сумарно обаче отоплението чрез изгаряне на биомаса (вкл. дървесина) и въглища имат водещ принос - общо 41% (съответно 23% и 19%).

Виж още: "Една печка на твърдо гориво замърсява колкото 18 дизелови автомобила"

Сериозен е и приносът от външни за града източници - 16%, а транспортът и индустрията допринасят най-малко за замърсяването на града с фини прахови частици (ФПЧ), съответно едва с 9% и 4%.

Това показват резултатите от научно-приложно изследване върху различните източници за замърсяване с ФПЧ в София на база химичния им състав и прилагане на рецепторни модели. То е осъществено по искане на столичния кмет Йорданка Фандъкова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и финансирано от Министерството на образованието и науката.

Използвали сме най-съвременната рецепторно-моделна система на Американската агенция за океаните и атмосферата за изследване на произхода и преноса на въздушните маси, свързани с концентрацията на ФПЧ, обясни директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов.

Изследванията са дело на две лаборатории - у нас и в Хърватия, като е направено и междулабораторно сравнение с Финландския метеорологичен институт.  

Виж още: Въздухът отново е мръсен. Какво да (не) правим? 

"Резултатите ще бъдат в основата на новата програма за качеството на въздуха, защото е важно да насочим усилията си към конкретни замърсители и мерки. Изключително важни са източниците на замърсяване, а те се променят с времето", коментира Йорданка Фандъкова и припомни:

"Знаете, че разработихме програма с над 100 мерки за подобряване качеството на въздуха, които изпълняваме. В последните няколко години последователно увеличаваме средствата за миене на града. От 2017 г. досега сме увеличили четири пъти площите за миене, като увеличаваме и кратността. За следващата година планираме в план-сметката за чистота да увеличим средствата за миене с около 30%. 

Друга важна мярка за ограничаване на праха е разработената Програма за премахване на т.нар. "кални точки" в кварталите. Поискала съм информация от районните кметове за наличие на подобни места, а в зависимост от тяхната готовност ще им предоставяме средства за облагородяване на пространствата."

По програмата, която е на стойност над 1,2 млн. лева, като източници на ФПЧ в отделните райони засега са определени шест открити пространства. Общата площ на подадените към момента терени е 64 140 кв. м.

"Столичната община ще финансира проектите в зависимост от готовността на районните администрации да започнат работа по благоустрояване на конкретните терени. Първите райони, които ще получат финансиране за реализиране на свои проекти, са "Овча купел", "Красна поляна" и "Надежда", обясни столичният кмет. 

Дейностите, които трябва да започнат още преди края на тази година, предвиждат затревяване, засаждане на дървета и храсти, ограждане по подходящ начин, поставяне на табели, а където е необходимо - и насипване с чакъл.

Виж още: Спират 100 хил. коли в София заради мръсния въздух?

Като трета мярка против запрашаването на въздуха Фандъкова посочи засилените проверки на строителни обекти и товарни автомобили със строителни материали, които се извършват от съвместни екипи на Столичния инспекторат, ДАИ и КАТ - Пътна полиция.

Източник: Sofia.bg