30% от жителите на големите градове у нас са застрашени от бедност и социално изключване, в по-малките градове този процент е над 40, а в селата - 51,4%

По последни данни на НСИ от преброяването у нас преди пет години от общо 7,1 млн. българи около 5,2 млн. живеят в градовете и около 1,9 млн. - в селата. Пак според националната статистика българите в активна трудова възраст - в интервала 20-64 години - са близо 4,5 млн. души.

А най-новият анализ на Евростат за трудовата заетост на европейците през 2015 г. в тази активна възрастова категория (20-64 години) около 3,2 млн. от българите в тази възраст (70%) работят в градска среда.

Други около 1,3 млн. от сънародниците ни на възраст 20-64 години (30 на сто), или всеки трети активен българин, са се трудили и изкарвали прехраната си в селски райони през миналата година.

В целия Европейски съюз в големите градове е съсредоточено 41% от населението (близо 125 млн. души), като във Великобритания и Кипър това са над половината жители, а в Словакия, Словения и Люксембург - едва около 20%.

В мнозинството държави от ЕС заетостта е по-висока в сравнение със селските райони, като у нас разликата е най-висока - 16,7 пункта, а на второ място по този показател се нарежда Литва с 10,5 пункта.

По показатела население и заетост във възраст 20-64 според степента на урбанизация данните за България сочат 73,4% заетост в големите градове, 67,5% в по-малките градове и 56,7% в селските райони.

И обратно, в 11 държави членки заетостта в най-малките населени места е по-висока в сравнение с градовете. Сред тях са Белгия (9,1 пункта), Австрия (8,7), Германия (6), Гърция и Франция (по 5,6), Холандия (5,5) и Великобритания (4,2 пункта).

Страната ни се откроява по още един показател - риск от бедност и социално изключване според нивото на урбанизация от 2014 г. В целия ЕС такава опасност грози около 50 млн. граждани, или близо 1/4 от градското население

В големите градове у нас такъв риск е налице при 30% от жителите - вторият най-висок дял след Гърция, където процентът е 34,1.

Непосредствено след нас се нареждат Белгия (28,6%), Австрия и Румъния (по 28,3%), Италия (27,8%), а най-нисък е този процент в Чехия (13,9), Словакия (15), Люксембург (16,1) и Финландия (16,6).

Същевременно в мнозинството държави в ЕС градското население е застрашено в по-малка степен от бедност и социално изключване в сравнение с живеещите на село. И тук страната ни е на второ място с 21,4 пункта разлика (40,5% в по-малките градове и 51,4% в селските райони), като ни изпреварва само Румъния с 22,4 пункта.

И обратно, в седем държави членки на подобен риск са изложени повече жители на големите градове - разликата спрямо селските райони в Австрия е 14,2 пункта, в Дания 9,4, в Белгия 7,5, във Великобритания 6,6, в Германия 5,3, във Франция 3,3, а в Холандия 3,1 пункта.

Източник: БНТ, Евростат