Изплащането на гарантираните влогове в КТБ ще продължи 5 години

255 000 са вложителите с гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка. Това заяви новият председател на Фонда за гарантиране на влоговете Радослав Миленков в интервю за БНР

Общата сума на гарантираните сметки е 3,6 млрд. лева, като парите ще бъдат осигурени в клоновете на деветте обслужващи банки

Въпреки първоначалните намерения поне в първите събота и неделя след началото на изплащането клоновете да работят извънредно, това няма да се случи по технически причини. Миленков апелира към вложителите да не се струпват пред банките още на 4 декември, когато започва изплащането, за да се избегне напрежение. 

Изплащането на гарантираните влогове в КТБ ще продължи 5 години, обясни Радослав Миленков. Ако вложителят иска да вземе парите си в брой, трябва да има предвид, че това не е безплатно, и да се обади в банката няколко дни предварително. 

За изтегляне на суми до 3 хлд. лева таксата е 3 лева, след което с нарастване на сумата тя нараства, като за най-големите суми се изисква и предварителна заявка

Не съветваме хората да теглят големи суми в брой, чисто от гледна точка на сигурността им. По-добре да оперират през банките

До 100 хлд. лева първата транзакция е безплатна, независимо дали вложителят реши да си открие сметка в обслужващата банка, или да направи превод в сметка на друга финансова институция. Над тази сума обаче преводът ще струва 12 лева. 

Радослав Миленков обяви и какво може да направи вложителят, ако се окаже, че сумата е по-малка от очакванията му: Той може да оспори сумата, която има да получава, пред квесторите и впоследствие синдиците на КТБ в едногодишен срок, като представи доказателства за своите твърдения. 

Съответно квесторите или впоследствие синдиците са длъжни да се произнесат по така направеното възражение в 7-дневен срок

Ако някой не може да отиде лично в банката, трябва да даде нотариално заверено пълномощно на свой представител. 

Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в български лева по курса на БНБ в началния ден на изплащането, независимо кога собствениците им ще решат да се разпоредят с тях.