Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките избра банките, чрез които ще изплаща гарантираните депозити на вложителите в Корпоративна търговска банка

Те са:

1. Банка ДСК ЕАД
2. Обединена българска банка АД
3. "Юробанк" (България) АД
4. "Райфайзенбанк" (България) ЕАД
5. "Алианц Банк" (България) АД
6. "УниКредит Булбанк" АД
7. Централна кооперативна банка АД
8. СИБАНК ЕАД
9. Първа инвестиционна банка АД, вкл. обслужването на чуждестранните лица

Гарантирани са депозитите до 196 000 лева (100 000 евро), които не са по договори по индививуално договорени лихвени условия.

Изплащането започва на 4 декември.

Подборът на обслужващите банки е извършен в съответствие с утвърдените от Управителния съвет на ФГВБ критерии, от които с най-голямо относително тегло е покритието на клоновата мрежа на банката кандидат с клоновата мрежа на КТБ, се казва в съобщение на Фонда.

Разпределението на вложителите към обслужващите банки е според последната цифра на ЕГН — за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ — за юридическите лица. Това е направено с цел да се постигне равномерно разпределение на вложителите според клоновата мрежа на обслужващите банки и да се осигури спокоен и гладък процес на изплащане.

Разпределението на вложителите за обслужване към определените банки е следното:

ЕГН/ЕКИ Банка
0 Банка ДСК ЕАД
1 Обединена българска банка АД
2 "Юробанк" (България) АД
3 "Райфайзенбанк" (България) ЕАД
4 "Алианц Банк" (България) АД
5 "УниКредит Булбанк" АД
6 "УниКредит Булбанк" АД
7 Централна кооперативна банка АД
8 СИБАНК ЕАД
9 Първа инвестиционна банка АД, вкл. обслужването на чуждестранните лица

Първоначално от Фонда публикуваха списъка на банките със съответната цифра, която ще служи за разпределение, с грешка - цифрите бяха от 1 до 10, след което информацията беше свалена за кратко, а кодовете - поправени на 0 до 9.

Виж още: Какво трябва да знаете за изплащането на гарантираните влогове