Докладът на Международния валутен фонд показва слабите места в българската икономика

Ако искаме икономиката да расте, правителството трябва да минимизира разходите по загуби на държавни предприятия и да направи реформа в пенсионната система. Това са част от препоръките на Международния валутен фонд, чийто екип, ръководен от Мишел Шенън, бе в София между 4 и 9 ноември. Такива партньорски мисии се провеждат във всички страни, които са членки на МВФ. 

Препоръки

От МВФ препоръчват още да ограничим разходите си, за да намалим бюджетния дефицит до 2%. 

Основно място в заключителния доклад на експертите заемат и фалшивите инвалидни пенсии. МВФ съветва правителството да осъществи отлагания с години план за справяне с този огромен проблем. Според данните на НОИ само за последните 15 години инвалидните пенсии у нас са се увеличили с цели 280%, като загубите от пенсиониране на мними болни могат да се оценят на 1 млрд. лв. годишно. 

Експертите от МВФ съветват да следим внимателно какви са ефектите от нововъведената възможност за преминаване между общественото пенсионно осигуряване и частните фондове. Застаряващото население, емиграцията и болната здравна система също са области с висока степен на риск, напомня докладът. 

Проблемни зони

Според МВФ особено тревожно е състоянието на държавните ни предприятия в транспорта и енергетиката. Задълженията само на БДЖ например са около 600 млн. лв. НЕК е във финансов колапс въпреки някои мерки, засягащи енергийния пазар. Повишената добавка в цената на тока за бизнеса влезе в сила от август и приходите на НЕК нараснаха, но компанията записва загуба от над 310 млн. лева за първите 9 месеца на годината. 

Правителството е пропуснало възможността да намали бюджетния дефицит през настоящата година въпреки по-добрите от очакваните приходи, критикуват от МВФ. В доклада се прокрадва съмнение и за 2016 г., за която се планира по-нисък дефицит, но и се залагат несигурни приходи. Такъв е случаят със записаното постъпление от 600 млн. лв. от концесия за летище София. Няма обаче никаква гаранция, че договорът за концесия ще бъде подписан и ще донесе приходи още догодина. 

"Необходим е строг контрол на разходите, включително за заплати, както и готовност да се повишат икономиите, ако плановете за приходите се окажат неизпълними", съветва докладът. 

От МВФ прогнозират, че българската икономика ще нарасне скромно - с 1,7% през 2015 г. Преди седмица и Европейската комисия даде същата прогноза. И от Брюксел, и от Вашингтон посочват, че износът и по-доброто усвояване са моторите на растежа за България през отиващата си година. 

Похвали

МВФ приветства първите стъпки в реформата на банковия надзор у нас. Според плана до края на годината в БНБ ще бъде създаден специален отдел за анализ на рисковете в пазарното поведение на банките, а до пролетта на 2016 г. ще бъдат подготвени законодателни промени, които да разширят надзорните правомощия на БНБ. 

От фонда одобряват и предстоящите стрес тестове и преглед на активите на банките у нас. Обект на похвали стана и публикуването от страна на БНБ на подробния съвместен доклад със Световната банка за оценката на банковия надзор. 

Фондът отбелязва, че избирането на управител и подуправители на БНБ е премахнало един важен източник на несигурност при провеждането на политики. 

Източник: в. "Сега"