Най-висок ръст има в заплатите на старшите учители

Министерството на образованието и науката вдига заплатите на работещите в сферата. На сайта на министерството е публикуван проектът за изменение на Наредба 1 от 2010 г., с която се определят минималните основни заплати в училищата, детските градини и обслужващите звена.

В него е посочено различните категории работещи в сферата на образованието какво повишени получават. Най-голямо е то за старшите учители и старшите възпитатели - със 75 лева. Със 70 лева се увеличават възнагражденията на всички останали длъжности.

Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 октомври 2015 г.

С колко се вдигат заплатите

Така директорите на училища, детски градини и обслужващи звена вече ще взимат 750 лв. заплата, като до 30 септември тя е била 680 лв. Заплатите на техните помощници скачат от 630 лв. на 700 лв.

Заплатите за заемащите позиция: младши учител, младши възпитател, учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител и възпитател пък се повишават от 530 лв. на 600 лв.

Старши учителите и старши възпитателите пък ще взимат 625 лв. при преднишно възнаграждение от 550 лв. Главните учители и главните възпитатели е предвидено да получават по 660 лв.