Изследване, обхващащо 33 държавни висши училища в страната, показва какви са средните заплати във висшето образование у нас

В България има 33 държавни университета, като най-висока е средната брутна работна заплата в Икономическия университет във Варна - 2061 лева. Тя е повече от два пъти по-висока от най-ниската, която е в Минно-геоложкия университет (МГУ) в София - 860 лева. 

Данните за средните брутни работни заплати в държавните висши училища са към декември 2016 и са включени в сравнителния анализ за състоянието на държавните университети, направен и представен от Синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ, съобщава БНТ.

Според данните на второ място е Медицинският университет в София със средна брутна работна заплата 1995 лева, следван от Медицинския университет във Варна със 1849 лева и Медицинския университет в Пловдив с 1585 средна брутна работна заплата. 

По този показател УНСС е на осмо място с 1342 лева, а Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на 16-о място – със 1193 лева средна брутна работна заплата.

Анализът показва, че в четири от държавните висши училища средната заплата е под 1000 лева, което се отчита като крайно негативна тенденция за сектора на висшето образование. С най-ниски доходи са работещите в МГУ - 860 лева, в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМ) – 892 лева, в Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - 966 лева, и във Висшето строително училище (ВСУ) "Любен Каравелов" - 980 лева.

Въз основа на групирането на 33-те държавни висши училища по ключовите показатели - брой на студенти, брой на преподаватели и по средна брутна работна заплата, анализът формира четири основни типа университети.

Първият от тях: университети с относително малко преподаватели, но обучаващи голям брой студенти срещу високо заплащане. В тази категория са УНСС, Пловдивският университет, Югозападният университет и Икономическият университет във Варна.

Вторият тип висши държавни училища се характеризират с относително много студенти, обучавани от голям брой преподаватели, но с относително ниско заплащане. Сред тях са Софийският университет и Техническият университет в София.

Третият тип са държавните висши училища с малко студенти, обучавани от малко преподаватели, но при високо заплащане. В тази категория попадат Медицинските университети в България.

Всички останали държавни университети са в четвъртия тип висши училища, които са с малко студенти и с малко преподаватели, но те са с относително средно или ниско ниво за заплащането, сочи анализът на КНСБ.

Изследването обхваща 33 държавни висши училища в България, като не включва трите военни университета у нас, както и 14-те частни висши училища. В него не са включени също Академията на МВР и БАН.

Общо през учебната 2016/2017 г. по държавна поръчка у нас са се обучавали 159 548 студенти.

Анализът показва, че през учебната 2003/2004 г. преподавателите в държавните висши училища у нас са били 12 917, а 13 години по-късно, към декември 2016, са 12 899. Според тези данни има устойчивост на заетите преподаватели в българските държавни университети през годините, се отбелязва в анализа.

Източник: БНТ