Идеята цели "да запознае новодошлите с неотменимите права и задължения и фундаменталните ценности в холандското общество"

Всички мигранти, живеещи на територията на Холандия да подписват специална декларация, задължаваща ги да се придържат към "ценностите и правилата в холандското общество", предава АП.

Такъв проект бе приет от горната камара на парламента в Амстердам. Така на практика мигрантите трябва писмено да заявят, че ще се социализират спрямо вече съществуващите обществени норми в страната.

Причина за въвеждането на законодателната мярка са опасенията сред холандското общество, че новите мигранти от мюсюлмански държави не успяват да се приспособяват към нормите либералното холандско общество.

Преди няколко месеца идеята бе лансирана в долната парламентарна Втора камара на парламента, където бе приета с голямо мнозинство.

Министърът на социалните грижи и заетостта Лодевейк Асхер обясни, че декларацията цели "да запознае новодошлите с неотменимите права и задължения и фундаменталните ценности в холандското общество".

Съгласно промяната в миграционното законодателство общинските власти вече могат да налагат глоби до 380 евро на мигрантите, отказали да подпишат декларацията, или да им откажат право на постоянно пребиваване или придобиване на гражданство.

Източник: АП