Докладът за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от правителството, показва размерът на целия чиновнически апарат у нас, получаваните заплати и нивото на представяне на служителите

До 4320 лева стига месечната заплата на чиновник в държавната администрация. Това показва Докладът за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от правителството, пише в. "Труд".

Максималното възнаграждение получават директорите на дирекции. След тях по заплати се нарежда главният секретар, който месечно взима до 3900 лв. Малко по-скромна е сумата за главен директор и ръководител на инспекторат - 3700 лева. До 2500 лв. стига заплатата на началник сектор, а на специалист - до 2200 лв. Старши счетоводител и старши вътрешен одитор получават до 1600 лв. на месец. Най-ниска е заплатата на старши специалист - до 1250 лв.

През 2016 г. заплатите в българската администрация са нараснали с близо 6% в сравнение с 2015 г.

Към 31 декември 2016 г. на щат работят 132 648 чиновници, от тях в централната администрация са 98 663, а в териториалната - 33 985. За сравнение към 31 декември 2015 г. броят им е бил 137 693 или с 5045 души повече.

Едва половината от чиновниците обаче са с висше образование - 73 963 души, като от тях 425 служители са с докторска степен. С основно образование са 444 служители, като 282 от тях работят в общинските администрации. В случая най-вероятно става въпрос за обслужващ персонал и охрана.

Почти всеки десети в администрацията заема ръководна длъжност - 8,6% от всички заети в администрацията.

Младите хора в администрацията са 11 913, което представлява по-малко от 10% от всички наети. Служителите на възраст над 60 години също са сравнително малък дял - 6,6%.

Всяка година чиновниците в държавния апарат са оценявани за представянето си, като се оказва, че почти всички се представят отлично. Близо 99% от поставените оценки показват, че работата на служителите надвишава или отговаря напълно на изискванията, а при едва 0,1% оценката е "Неприемливо изпълнение", отчита докладът.

Почти всеки служител разполага със служебен компютър. В края на 2016 г. администрацията има 129 985 броя компютри.

Новите технологии не са спомогнали за улесняване дейността на администрациите. 15,56% от тях нямат система за документооборот, при толкова липсва и система за правно-информационни услуги. Всяка трета администрация не е въвела система за управление на човешките ресурси, а близо 45% - такава за управление на база данни. 64,76% от администрациите нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през интернет.

Почти 20 млн. лева са платили данъкоплатците за телефонните разговори на чиновниците през 2016 г., показва още докладът. А администрацията се е снабдявала ударно с телефони през миналата година. Структурите на изпълнителната власт са разполагали с 457 967 телефонни номера, които са активни. 221 750 от тях са фиксирани, а останалите 236 217 - мобилни.

Източник: в. "Труд"