За третото тримесечие на тази година са издадени 1154 разрешителни за строеж на жилищни сгради

Местните администрации у нас са издали 1154 разрешителни за строеж на жилищни сгради през третото тримесечие на 2015 г.  

Те ще бъдат разположени на 654 082 кв.м разгъната застроена площ, като жилищата в тях са 4670. Издадени са разрешителни и за 52 197 кв.м площ на 40 административни сгради и 501 156 кв.м площ за други сгради, сочат данни на НСИ.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 179, Пловдив - 167, Варна - 116, Бургас - 105, и София - 77. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1779, Пловдив - 766, Бургас - 572, Варна - 527, и Благоевград – 250.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 107 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 121 жилищни, шест административни и 17 други сгради; Варна - 104 жилищни, четири административни и 23 други сгради; Стара Загора - 42 жилищни и 39 други сгради; София - 46 жилищни, три административни и 29 други сгради (табл. 2 от приложението).

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 12,5%, броят на жилищата в тях - със 17,2%, а общата им застроена площ - с 4%. Броят на започнатите административни сгради са по-малко със 7,4%, но общата им застроена площ нараства близо шест пъти. Започнатите други сгради бележат спад с 30,4%, а тяхната РЗП намалява с 42,2%.

Виж още: 80% от сградите в България не са законни

През третото тримесечие на тази година е започнал строежът на 741 жилищни сгради с 3006 жилища в тях и с 446 375 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 51 410 кв. м РЗП и на 457 други сгради с 244 568 кв. м РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 23,5%, жилищата в тях - със 75,3%, а разгънатата им застроена площ нараства със 103,0%. При броя на започнатите административни сгради също се наблюдава увеличение с 13,6%, а тяхната РЗП нараства със 139,4%. Започнатите други видове сгради намаляват с 18%, а разгънатата им обща застроена площ - с 25,7%. 

Виж още: Новите сгради през 2014 г. - статистика и тенденции в пазара на недвижими имоти

Източник: НСИ