Мръсният въздух може да причини смъртта на над 200 млн. души до 2060 г.

В следващите 45 години повече от 200 млн. души ще умрат преждевременно заради замърсяването на въздуха. Мрачната прогноза е дело на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), според която до 2060 г. включително, броят на тези смъртните случаи, причинени пряко или непряко от замърсяването, ще бъде с между 6 и 9 млн. души на година.

Така до края на 2060 г. световната икономика се очаква да губи по 3,75 млрд. на година, именно заради ефекта на замърсяването на въздуха. 

Замърсяването влияе върху здравето на работниците и служителите, и на производителността на труда. Прекият ефект от това замърсяване може да надвишава 1% от световния БВП, или 2,6 трлн. долара годишно, смята ОИСР.

Виж още: Над 700 кг живак се отделят годишно в атмосферата

В същото време ще се увеличи и разпространението на болести, свързани със замърсяването на въздуха, включително и броят на новите случаи на бронхит при деца от 6 до 12 години, като се очаква да нарасне четири пъти - до 36 милиона на година, при възрастните - почти ще се утрои до 10 млн. заболели годишно. 

Най-лоша е ситуацията в страните с висока гъстота на населението и ниво на замърсяване, включително Индия и Китай, висока смъртност и заболеваемост също се очаква в Източна Европа, Кавказ, Азия, включително и Южна Корея.

Замърсяването на въздуха намалява продължителността на живота на населението и влошава качеството на живот както на възрастни, така и на деца. В допълнение намалява количеството и качеството на производството на храни, каза ОИСР.

Виж още: Пет пъти по-мръсен въздух от допустимото в цялата страна

Според организацията, сега света има технология, която значително изчиства въздуха. Въпреки това, властите предпочитат да разглеждат разходите по такива технологии в краткосрочен план, а не с техните дългосрочни ползи - както икономически, така и социални.

Икономическият ефект от ранната смъртност до 2060 г. ще бъде в размер между 18 трлн. и 25 трлн. долара годишно, което е сравнимо с БВП на САЩ - световен лидер по този показател.