На две четения депутатите приеха редакция в текстове от Закона за електронните съобщения. Това стана, след като Конституционният съд върна текстове, които позволяват следенето в интернет и чрез телефонни разпечатки,

Данни от проследяване през интернет и телефоните ще се съхраняват до 6 месеца, а не до 12, както беше записано във върнатите текстове, информира БНР.

Ще има съдебен контрол над искането за удължаване на срока за съхранение на данните. 

Следене ще се прилага само при тежки престъпления, като достъп до данни няма да има при издирване на лица. 

Независим държавен орган ще контролира унищожаването на справките след изтичане на срока им за съхранение. 

Ще се упражнява и съдебен контрол върху унищожаването на справката с данните, която не е използвана за нуждите на досъдебното производство.

Източник: БНР