С колко падат цените в различните райони на страната и колко време отнема смяната на доставчика на електроенергия, която стана възможна от 1 април

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши с какъв процент да бъде намалена цената на парното и топлата вода по региони заради поевтиняването на природния газ.

От 1 април парно и топла вода поевтиняват най-много във Враца и Разград - съответно с 11,53 и 11,32%. Почти без промяна - с 0,17% намаление, остава цената в Пловдив, а за абонатите на най-голямата "Топлофикация", в София, намалението е с 5,64%, близо два пъти повече от първоначално предвидените 3%.

По-ниските цени са резултат от поевтиняването на природния газ с над 23% в сравнение с предишното тримесечие, като от началото на 2015 г. насам цената на синьото гориво е спаднала с близо 50%.

Според шефа на КЕВР Иван Иванов това води до повишаване на рентабилността и конкурентността на промишленото производство, което използва синьото гориво като основен енергоизточник. Той изтъкна, че утвърдените от комисията цени на топлинната енергия създават буфер, който да предпази потребителите от бъдещо увеличение, в случай че цената на природния газ започне да се повишава.

С ценовото си решение от 1 октомври 2015 г. регулаторът не е отчел в пълна степен намалението на цената на природния газ именно с цел топлофикационните дружества да бъдат подкрепени и да подобрят финансовите си резултати, напомни Иванов и допълни:

"Повече от пет години, когато цената на природния газ нарастваше, за да бъдат задържани цените на топлинната енергия, регулаторът увеличаваше добавката към цената на високоефективната електроенергия и тази преференциална цена беше плащана от всички български потребители на електроенергия."

По думите му периодът, когато цената на природния газ спада, е моментът да се преодолее кръстосаното субсидиране и да се ограничи изкривяването в цените на топлинната и електрическата енергия.

Решението за намаляване на преференциалните цени за производство на комбинирана електроенергия ще се отрази върху намалението на компонентата "Задължения към обществото", като окончателното решение ще бъде взето от регулатора в края на юни, когато започва новият годишен ценови период. 

Иначе сегашното намаление в цената на топлинната енергия би трябвало да доведе до по-ниски цени на тока, но енергодружествата искат увеличение, отбелязва Би Ти Ви. EVN и "Енерго про" обявиха, че искат токът да поскъпне с около 3%, а от ЧЕЗ не посочват цифра.

Разчетите на регулатора ще са готови в края на юни, когато ще разберем дали и с колко ще поевтинее електроенергията, информира Би Ти Ви и напомня, че от 1 април всеки битов абонат може да смени доставчика си на ток. Правилата са готови, а процедурата отнема по-малко от месец. 

Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили - заедно с формулярите, които потребителите следва да попълнят, са публикувани в уебсайта на регулатора.

Регламентирани са различните случаи, в които битови и небитови клиенти без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия могат да сменят своя доставчик. Смяната се администрира от електроразпределителното предприятие, към което са присъединени обектите на клиента. Заявлението за смяна на доставчика се подава от самия клиент или от избрания от него търговец (доставчик), ако е упълномощен с нотариално заверено пълномощно по образец. 

Ако всички подадени документи отговарят на изискванията, електронабдяването от новия доставчик започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявлението, поясни председателят на КЕВР. 

Виж още: Как да сменим доставчика си на електроенергия

Източник: КЕВР, Би Ти Ви