Досегашният зам.-ректор проф. Атанас Герджиков наследява на поста проф. Иван Илчев

На Общо събрание на Софийския университет бе избран новият ректор на висшето учебно заведение - професор Анастас Герджиков. Той получи 190 гласа при вота, за сметка на 162 гласа за опонента му за поста - бившия декан на Химическия факултет проф. Тони Спасов.

Мандатът на проф. Герджиков е четири години.

Акценти и приоритети

В своето представяне проф. Герджиков заяви, че ще дава отчет за дейността си на всеки две години. Като своя цел той посочи и да вдига бюджета на учебното заведение всяка година с поне 5 млн. лв., без да се броят парите по научните проекти.

Според Герджиков възнагражденията на преподавателите и служителите в Софийския университет трябва да се вдигнат. По думите му обаче това не може да става по равно и те ще бъдат вдигани първо на тези, които имат по-голям хорариум от часове на преподаване.

Проф. Герджиков има идеи, които ще реализира, за да управлява по-добре собствеността на ВУЗ-а. Той ще предложи и да има финансов мениджър, то това за момента не може да се случи, освен ако няма промени в закона за висшето образование, тъй като такава длъжност по сегашния закон не може да има.

Проф. Герджиков предложи дори ако се наложи, да се стигне до промени в закона.

Пред проф. Герджиков стои тежката задача да извади Софийския университет от тежкото финансово положение, в което се намира. Задълженията към държавата, както и различните странни покупки без обществена поръчка подкопаха доста публичния образ на Алма Матер. 

Кой е проф. Анастас Герджиков?

Анастас Герджиков е роден на 28 февруари 1963 г. Професор е по римска литература и е доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет в Берлин, специализирал е в Австрия (1994 г.) и Германия (1997 г.).

Бил е заместник-министър на образованието и науката (2001 г.-2003 г.), управител на Фонда "Научни изследвания" (2008 г.-2009 г.), а от 2010 г. е заместник-ректор на Софийския университет.

Проф. Герджиков е член на редколегията на списание "Стратегии на образователната и научната политика".

Научните му интереси са в областта на античната и средновековната литература, философията и политическата мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата "Политика".