УЕФА публикуваха доклада, в който се отправя сериозна критика към кандидатурата на столицата за домакин на форума

Според информацията от футболната централа София не е подготвена в по-голямата част от необходимите аспекти за организация на подобно събитие

В доклада се казва, че новият национален стадион в "Овча Купел" ще бъде построен само, ако страната ни получи домакинство. Това обаче не отговаря на истината, тъй като съоръжението ще бъде изградено независимо от решението на УЕФА на 19 септември. Това потвърдиха изрично от компанията строител пред Sportal.bg

Ето пълния текст на доклада: 

Визия, концепция и наследство 

Българската кандидатура има за цел да допринесе на просперитета и развитието на София и да предложи възможност на местните отговорни структури за развитие и придобиване на опит в областта на организиране на големи футболни събития. 

Социална отговорност и поддръжка 

Дадените гаранции са недостатъчни и не отговарят на нуждите на УЕФА. Например твърде либерално е отношение към тютюневия дим. Обещание да бъдат покрити всички изисквания на социалната отговорност не са заложени в предоставените гаранции. 

Политически и икономически аспекти 

Независими институции като Световната банка дават на страната ниски рейтинги, но необходимите политически и футболни структури са на лице. Финансовата схема, която да подкрепи необходимите за проекта инвестиции, e неясна. 

Легални аспекти на кандидатурата 

Споразумение с града домакин не е подписано. Вместо това становище от страна на София твърди, че, макар да подкрепя кандидатурата, участието на столицата в проекта ще бъде ограничено само до логистична помощ. 

Що се отнася до гаранциите изискани от УЕФА, повече от половината са заменени с писма, които не дават необходимото ниво на протекция от страна на града. 

България няма закон, който да ограничава неоторизираното разпространение на билети за спортни и други събития. Необходимо е приемането на такъв, за да се отговори на нуждата на контрол в този аспект. 

Публичното излъчване не е регулирано. Рекламирането на тютюневи изделия и алкохол е забранено с някои изключения. 

За организирането на събитието кандидатурата предвижда създаването на национален организационен комитет и местен организационен комитет, които ще включват органи на властта. 

Използването на доброволци не е уредено в законова рамка. 

Правовата ситуация на кандидатурата се смята за слаба и непълна, така че не осигурява правов комфорт. 

Стадион 

Новият национален стадион в София е във фаза на предпроект и дизайнът и конструкцията ще започнат, само ако градът бъде избран за домакин. Завършекът на конструкцията е предвиден за февруари 2017 г. Капацитетът ще бъде 33,621 зрители, а бюджетът за инвестицията е 49,5 милиона евро. Стадионът ще бъде собственост на International Sports Development (ISD). 

Основните домакини на съоръжението ще бъдат ПФК Славия София и Българският футболен съюз. Съоръжението отговаря на изискванията на УЕФА за минимален капацитет. След налагането на правилата на сигурност за Европейско първенство капацитетът ще стигне малко над 30 000 души. 

Що се отнася до достъпността, в документите на кандидатурата не се дава информация за достъп до и от предвидените паркинг места. Сигурността и защитата не могат да бъдат оценени на този етап. Проектът за стадиона не е представил необходими сертификати за сигурност, нито планове за евакуация. Не е предложено също така и място за контролна стая. 

Единствената информация доставена до този момент е за броя на предвидените турникети на входовете, които са недостатъчно. Няма информация за предвиден външен периметър на сигурност, контролни камери и система за публично уведомяване. Броят на предвидените тоалетни в отделните сектори е задоволителен, но цялостното количество е малко. Стая за оказване на първа помощ и съоръжения за инвалиди не са точно определени. 

Планираният размер на игрището - 105м x 68м отговаря на изисквания на УЕФА. Същото се отнася и за предвидените стаи за играчи и официални лица, но без да са индикирани на картата на съоръжението, не могат да бъдат оценени. ВИП места, зони за ВИП настаняване на корпоративни гости и спонсори не са индикирани и няма информация за такива. 

Няма информация за техническа поддръжка на изискванията на УЕФА като резервно електрическо захранване, прожектори, екрани, системи за звуков и температурен контрол. 

Изискванията за големина и място на медийния център са само частично покрити. Нито едно от съоръженията не са описани или посочени на карта, така че адекватно оценяване на проекта на стадиона на практика е невъзможно. 

Няма предвидено допълнително място за временни съоръжения. Не се посочват центрове, където да се помещават доброволците, стюардите или център за акредитации. 

Мобилност 

Международният публичен достъп на София зависи силно от въздушния транспорт. Градът е свързан със съседните си страни главно чрез магистрали, като високоскоростен железопътен транспорт все още не е наличен и няма да бъде до 2020 г.

Основната връзка между международното летище и центъра на града се осъществява с автобуси, но нова линия на метрото трябва да бъде на разположение до 2020 г. Стадионът ще бъде достъпен с градски транспорт в близост до съоръжението. 

Капацитетът на летището не е достатъчно, за да отговори на очаквания пътникопоток през 2020 г. без да се брой евентуалната организация на европейско първенство, така че са необходими разширения на базата. 

Настаняване 

Капацитетът, който предлагат хотелите в София е приемлив, с известен дефицит на стаи от висок клас, и ще позволи на града да се справи с настаняването на феновете и официалните лица в разумна дистанция от стадиона. 

Българската асоциация на хотелите и ресторантите и Министерството на икономиката гарантират възможността на града да приеме потока на посетители, които могат да се очакват. Всичко това може да стане на цени в рамките на нормалните граници за града. Кандидатурата дава адекватни предложения за настаняване на отборите, които отговарят на изискванията на УЕФА. 

Предложените тренировъчни центрове са удобно разположени и от много добър стандарт. Цената на наем за едно от съоръженията е много високо. 

Промоция на събитието 

Кандидатурата предлага адекватна локация на фензоните. Гаранциите по отношение на промоцията на събитието на национално ниво и организиране на фензони в градовете, които не са домакини, са много слаби. 

Търговски аспект 

На базата на получената информация търговските изисквания не са покрити. Съществува сериозен риск от неосъществяване на договореностите с търговските партньори.