Целта на по-строгите мерки, с които се забраняват пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, е намаляване на 70% от морските отпадъци

Клечки за уши, прибори и чинии, сламки за пиене и бъркалки за коктейли, балони и дръжки за балони, кутии за храна, чаши и бутилки, найлонови торбички, опаковки от чипс и бонбони, цигарените филтри, мокрите кърпички, санитарните материали - това са пластмасовите изделия за еднократна употреба, срещу които Европейската комисия предприема още по-строги мерки с цел да се предотврати замърсяването на плажните ивици. 

Към тях се причисляват също изгубените или изоставените риболовни принадлежности, които съставляват 27% от всички отпадъци по плажовете. 

От Брюксел предлагат нови общоевропейски правила, насочени към 10-те най-често срещани пластмасови изделия за еднократна употреба, които са отговорни за близо половината количество боклук по европейските плажове и в солените водни басейни на Стария континент.

Виж още: Колко пластмаса има в Черно море? Оказа се - много

Мерките бяха огласени в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни. С тях се очаква:

- да се избегнат емисии, еквивалентни на 3,4 млн. тона въглероден диоксид.

- се избегнат екологични щети на стойност 22 млрд. евро до 2030 г.

- да се спестят около 6,5 млрд. евро на потребителите.

Новите правила са пропорционални и специфични за отделните продукти, така че да се постигнат възможно най-добри резултати - а това означава, че за различните продукти ще се прилагат различни мерки, обясняват от Европейската комисия.

Когато са налични алтернативи на достъпни цени, предлагането на съответните пластмасови продукти за еднократна употреба ще е забранено. За продуктите без ясни алтернативи фокусът е върху ограничаването на тяхната употреба - което трябва да стане чрез национални мерки за намаляване на потреблението им, изисквания за проектирането и етикетирането, задължения на производителите за управление на отпадъците или почистване.

Благодарение на новите правила Европа ще има водеща роля в решаването на този въпрос с глобални последици, убедени са от Брюксел. Първият зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, коментира:

"Настоящата Европейска комисия обеща да действа мащабно по големите въпроси, а останалото да остави на държавите членки. Пластмасовите отпадъци несъмнено са голям проблем и европейците трябва да действат заедно, за да се справят с него, защото в крайна сметка тези отпадъци попадат във въздуха, който дишаме, и в нашата почва, океани и храна. С новите предложения ще се намали предлагането на пластмасови изделия за еднократна употреба в супермаркетите чрез редица мерки. Някои от тези изделия ще бъдат забранени и заменени с по-чисти алтернативи, така че хората ще могат да продължат да използват любимите си продукти."

Виж още: Няма да повярвате от какво е направено това!

"Пластмасата е чудесен материал, но трябва да я използваме по-отговорно. Пластмасовите изделия за еднократна употреба не са интелигентен икономически или екологичен избор и днешните предложения ще помогнат на бизнеса и потребителите да преминат към устойчиви алтернативи", допълва зам.-председателят на ЕК Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

По думите му: "Това е възможност за Европа да поеме водеща роля, като създава продукти, които ще се търсят в целия свят през идните десетилетия, и извлича повече икономическа стойност от нашите ценни и ограничени ресурси. Нашата цел за събирането на пластмасови бутилки също така ще помогне за набавянето на обемите, които са необходими, за да може секторът за рециклиране на пластмаса да процъфтява."

В световен мащаб пластмасите представляват 85% от отпадъците в морето, сочи статистиката. Те стигат дори до белите дробове и трапезата на хората, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху човешкото здраве.

Виж още: За какво да гледаме, когато купуваме вода в пластмасова бутилка

Проблемът с пластмасите задължително трябва да бъде решен и това може да доведе до нови възможности за иновации, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места, категорични са от Еврокомисията.

Предприятията ще получат конкурентно предимство: наличието на единен набор от правила за целия пазар на ЕС ще послужи като стимул за европейските компании да реализират икономии от мащаба и да са по-конкурентоспособни на процъфтяващия световен пазар на устойчиви продукти.

Чрез създаване на системи за повторна употреба (например депозитни схеми) компаниите могат да си осигурят стабилен източник на висококачествени материали, убедени са в Брюксел. В други случаи стимулите за търсене на по-устойчиви решения могат да осигурят на предприятията технологично предимство пред конкурентите им в световен мащаб.

Виж още: Еколози искат пълна забрана за найлоновите торбички

След предприетите през 2015 г. мерки по отношение на пластмасовите торбички 72% от европейците заявяват, че вече използват по-малко такива торбички, сочи проучването "Евробарометър“. С новите правила се въвеждат:

- Забрана за използването на пластмаса в определени продукти

Когато са налични алтернативи на достъпни цени, ще бъде забранено предлагането на съответните пластмасови продукти за еднократна употреба на пазара. Забраната се отнася до пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, които ще трябва да се произвеждат изключително от по-устойчиви материали. Пластмасови съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара само ако техните капачки остават прикрепени към тях.

- Цели за намаляване на потреблението

Държавите членки трябва да намалят използването на пластмасови съдове за хранителни продукти и пластмасови чаши.Те могат да направят това чрез определяне на национални цели за намаляване на потреблението, осигуряване на алтернативни продукти в местата за продажба или гарантиране, че пластмасови изделия за еднократна употреба не могат да се предоставят безплатно

- Задължения за производителите

От производителите се очаква да помагат с покриване на разходите за управление на отпадъците и почистване, както и за въвеждане на мерки относно повишаване на информираността за съдовете, опаковките и обвивките за хранителни продукти (напр. на чипс или бонбони), съдовете за напитки и чашите, тютюневите изделия с филтри (напр. цигарени фасове), мокрите кърпички, балоните и леките пластмасови торбички. Освен това секторът трябва да получи стимули да разработва по-малко замърсяващи алтернативи за тези продукти.

- Цели за събирането 

Към 2025 г. държавите членки ще бъдат задължени да събират 90% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба, например чрез депозитни системи.

- Изисквания за етикетиране

За определени продукти ще се изисква поставянето на ясни и стандартизирани етикети, върху които е посочено как трябва да бъдат изхвърлени отпадъците, какви са отрицателните екологични последици от продукта и какво е съдържанието на пластмаса в него. Това ще се прилага по отношение на дамските превръзки, мокрите кърпички и балоните.

- Мерки за повишаване на осведомеността 

Държавите членки ще бъдат задължени да повишават осведомеността на потребителите относно отрицателните последици от изхвърлянето на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни принадлежности, както и за наличните системи за повторна употреба и възможностите за управление на отпадъците за всички тези продукти.

- Риболовните принадлежности

Европейската комисия възнамерява да допълни съществуващата рамка с режими на отговорност за производителите на риболовни уреди, съдържащи пластмаса. Производителите ще трябва да покриват разходите за събиране на отпадъци с пристанищни приемни съоръжения, за техния превоз и третиране, а също така за мерките, които целят повишаване на информираността. 

Предстои предложенията на ЕК да бъдат внесени в Европейския парламент и Съвета на ЕС. Призивът на еврокомисарите е останалите институции да разгледат приоритетно този въпрос и да постигнат осезаеми резултати за европейците преди изборите за евродепутати през май 2019.

Представената на 28 май директива стъпва на съществуващи правила като Рамковата директива за морска стратегия и директивите за отпадъците - и допълва други мерки срещу морското замърсяване, например Директивата за пристанищните приемни съоръжения, и предложените ограничения за пластмасовите микрочастици и разградимите при окисляване пластмаси. 

Източник: Европейска комисия