Какво показва статистиката, огласена от Евростат по повод Международния ден на жената

Разделение между мъжки и женски професии все още съществува, сочи статистиката на Евростат по повод Международния ден на жената.

Лични асистенти, хигиенисти и учители са сред професионалните направления в ЕС, в които са заети повече жени, отколкото мъже.

При най-разпространените 20 професии, които упражняват 76% от работещите в общността, жените преобладават в персоналните грижи (89%), почистването (84%), офис обслужване (80%), здравните грижи (78%) и преподавателската дейност (71%).

Данните за целия ЕС показват също, че в строителството, транспорта, индустриалното производство и научната дейност работят предимно мъже.

Представителите на "силния пол" са строители (97%), шофьори и оператори на мобилни единици (96%), работници в металургията (96%), научен и инженерен технически персонал (83%) и професионалисти в научните и инженерните направления (74%).

Таблица показва дела на мъжете и жените в 20-те най-разпространени професии в ЕС през 2016 г. Според числата в нея жените са 2/3 от продавач-консултантите и над половината от професионалистите в правото, социалната сфера и културата, докато в бизнеса и администрацията съществува равнопоставеност между двата пола, а при работещите в селското стопанство съотношението мъже-жени е 2:1.

Друга инфографика показва съотношението между мъжете и жените в България и ЕС по няколко теми: ранно отпадане от училище, реализация на младите висшисти на пазара на труда, трудово възнаграждение и заетост, принудителна безработица заради семейни ангажименти, представителство в националните парламенти и на високи управленски позиции.

Източник: Евростат