Професионалната общност все по-често се възползва от социалните медии в работата си. Виж основните тенденции, илюстрирани с инфографика

Влиянието на социалните мрежи в новинарството нараства, сочи международно проучване сред журналисти и пиари.
Само в САЩ 80% от пиар специалистите разчитат на "социалките" като достоверен източник на информация. С най-голямо недоверие пък се отнасят германските журналисти - там скептицизмът обхваща над 2/3 от общността.

Проучването за влиянието на социалните мрежи (#SMING15) се осъществява ежегодно от Ай Ен Джи. Тазгодишните резултати водят до прогнози, че журналистиката в реално време ще играе все по-важна роля. Над половината от професионалистите в бранша очакват все по-рядко преди публикуване да проверява достоверността на фактите.

Виж още: Проучване: В интернет се държи все по-малко на достоверността

В международен план разликите между англоезичните държави (САЩ, Великобритания) и европейските им колеги са значителни, като на Острова и зад Океана се имат за по-напреднали в това отношение. 68% от журналистите в Германия например смятат

съобщенията в социалните мрежи за ненадежден източник на информация -

виждане, което споделят едва 20% от американските пиар специалисти. Същевременно журналистите в САЩ и Великобритания са по-активно ангажирани в социалните мрежи, където следят кои са най-актуалните теми и провокират диалог с читателите си.

Мнозинството - дори в Германия, където употребата на социалните медии не е така широко застъпена, - са съгласни, че влиянието на потребителите върху новинарския поток ще нараства. Огромна част от професионалната общност вече отчита значително по-рядко използване на традиционните медийни канали във всекидневната си работа именно заради социалните мрежи. 

Виж още: Кога и как да честитим рождените дни в социалните мрежи

Пиар специалистите са убедени, че обичайните методи за връзка с обществеността, например пресинформациите, стават все по-неадекватни на днешното време. Същевременно все по-рядко се прибягва до официални източници, които да отрекат или потвърдят дадена информация.

Новините се качват онлайн и се споделят все по-интензивно, буквално светкавично - не само от журналистите, но и от самите потребители, както и от професионалистите в съответния сектор. 

Ще зачестява употребата на потребителско съдържание

(снимки, видео, коментари в "Туитър"), убедени са 77% от анкетираните медийни специалисти. В момента ангажирането на читателите в отразяването на дадена тема, т.нар. crowd-checking, е най-популярно в САЩ, където го прилагат 72% от работещите в медиите, а в Холандия го използват едва 53% от средствата за масово осведомяване. 

Виж още: Сватбата в социалните мрежи

Същевременно близо половината от холандските журналисти са убедени, че проверката на фактите ще има все по-малко значение в работата им - според тях е по-важно новината да се публикува колкото може по-скоро. Информацията се уточнява постфактум. 

67% от британските журналисти смятат, че мнението на потребителите в социалните мрежи е по-надеждно като източник от официалното изявление на организация или институция. Американските журналисти обаче са изненадващо консервативни - въпреки доверието им в социалните мрежи едва 34% смятат, че бързото публикуване е по-важно от предшестващата го проверка на фактите. 

Блогърството все още е писък на модата

и значимостта му е определена като изненадващ извод от проучването. Във Великобритания и САЩ 80% от журналистите поддържат свои блогове. Пиар специалистите не са особено активни в това отношение, освен американските.

Виж още: Как социалните медии променят бизнеса

Въпреки че блоговете не се смятат за особено влиятелни, в медийните среди те се ползват за събиране на информация. В Германия например блоговете се нареждат на второ място след "Фейсбук" като източник на информация, предимно от коментари и онлайн дискусии.

Във всички четири държави, участвали в допитването (САЩ, Великобритания, Германия и Холандия), "Фейсбук" продължава да е най-популярната платформа. "Инстаграм" се ползва предимно в Америка, а "Туитър" - в англосаксонските държави.

Още от изводите на проучването са обобщени в инфографика:

Източник: ING