Четири граждански организации, обединени в Квартет за национален диалог след "жасминовата революция" от 2011 г., са лауреати на тазгодишния приз

Нобеловата награда за мир през 2015 г. се присъжда на Тунизийския квартет за национален диалог (Tunisian National Dialogue Quartet) заради решаващия им принос в изграждането на демокрация и плуралистично общество в страната след "жасминовата революция" от 2011 г., съобщи Нобеловият комитет в Осло. Аргументите им:

"Квартетът се сформира през лятото на 2013 г., когато процесът на демократизация е застрашен от разпад като резултат от политически убийства и мащабно обществено недоволство. 

Резултатът е осъществяване на алтернативен, мирен политически преход, докато страната е изправена пред гражданска война. В продължение на няколко години това позволява в Тунис да се установи конституционна система на управление, която гарантира основните права на цялото население, без значение на пол, политическа ориентация или религиозна принадлежност.

В квартета влизат четири ключови организации в гражданското общество на Тунис:
- профсъюзите (UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail),
- Конфедерацията на индустрията, търговията и занаятите (UTICA, Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat),
- Тунизийската лига за защита на човешките права (LTDH, La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme),
- Националният орден на юристите в Тунис (Ordre National des Avocats de Tunisie). 

Представлявайки различни ценности в обществото, Квартетът изпълнява ролята си на посредник и движеща сила в демократичното развитие на Тунис с огромен морален авторитет.

Арабската пролет произлезе от Тунис през 2010-2011 г.,

но бързо се разпростря в държави от Северна Африка и Близкия изток. В много от тези държави борбата за демокрация е в застой или среща спирачки по пътя си. Тунис обаче е осъществил демократичен преход на основата на действащо гражданско общество, което отстоява исканията си за спазване на основните човешки права.

Важен фактор в Тунис станаха усилията, положени от Квартета в подкрепа на парламента и за осигуряване на обществена подкрепа за конституционния процес. Квартетът прокара пътя за мирен диалог между гражданите, политическите партии и властите, като подпомогна намирането на консенсусни решения за широк набор от предизвикателства, възникнали заради политически или религиозни различия.

Националният диалог, стъпил на широка основа, показва, че Квартетът е успял да предотврати разширяване на насилието в Тунис и функциите му могат да се сравнят с тези органи на мира,

за които говори в завещанието си Алфред Нобел

Ходът на събитията в Тунис след падането на авторитарния режим на Бен Али през януари 2011 г. е уникален и забележителен по няколко причини.

Първо, той показа, че ислямистките и светските политически движения могат да работят заедно, за да постигнат значителни резултати в интерес на страната си. Примерът на Тунис в това отношение подчертава каква ценност представляват диалогичността и чувството за национална принадлежност в регион, белязан от конфликти.

На второ място, преходът в Тунис показва, че институциите и организациите на гражданското общество могат да играят ключова роля в демократизацията на една държава - и че този процес, дори при затруднени обстоятелства, може да доведе до

свободни избори и мирно предаване на властта

На Националния квартет за диалог принадлежи значителен процент от заслугата да се постигне това - а ползите от Жасминовата революция да не бъдат изгубени. Тунис е изправен пред важни предизвикателства в политиката, икономиката и националната сигурност.

Норвежкият нобелов комитет се надява, че тазгодишната награда ще допринесе за опазване на демокрацията в страната и ще служи за вдъхновение на онези, които се стремят към популяризиране на мира и демокрацията в Близкия изток, Северна Африка и останалия свят.

Повече от всичко, целта на наградата е да окуражи и насърчи тунизийския народ, който въпреки големите предизвикателства е поставил основите за национално единение, което Нобеловият комитет се надява да стане пример, последван и от други държави."

Виж още: Десетки чужди туристи избити на плаж в Тунис

Източник: NobelPrize.org