Компанията е сред 20-те най-големи длъжници на КТБ

Единственият производител на автомобили в България "Литекс Моторс" е поискал обявяване в несъстоятелност, показват данни от Търговския регистър. Съдията е оставил молбата без движение, тъй като тя не е била придружена от списък на кредиторите и финансови отчети. Иск за несъстоятелност е подал и един от кредиторите на предприятието - "Виена иншурънс груп". Това съобщава Economix.bg.

"Литекс Моторс" е сред 20-те най-големи длъжници на КТБ. Друг длъжник от групата на "Петрол" - "Алфа Кепитъл", също сам поиска несъстоятелността си.От тях 14 дружества вече са с поискана или обявена несъстоятелност.

Заявлението на дружестгвото до съда е предшествано от преместване на централата от село Баховица, където е заводът, в "Литекс Тауър" в София, а членовете на съвет на директорите - физически лица, са сменени с юридически лица.

Извършени са и поредица имотни прехвърляния, като най-интересно е прехвърляне на ипотека във връзка с цесия, с която Интернешънъл Асет Банк прехвърля вземанията си от завода (а вероятно и на други свързани лица) на "Литекс" АД. По този начин собственикът на „Литекс“ вероятно дава предимство на тази банка пред останалите кредитори.

Според данни от ktbfiles задълженията на "Литекс Моторс" са били 76 млн. лева при затварянето на КТБ на 20 юни 2014 г. и по-късно са погасени чрез прихващания. Това погасяване послужи за вдигане на залозите през 2015 г. Прихващанията не са развалени.

Ден по-късно главният изпълнителен директор на Литекс Моторс Илия Терзиев отправи официално изявление по темата: 

Ето и пълното изявление на Илия Терзиев:

"Във връзка с появилите се днес публикации в медиите, като представляващ "Литекс Моторс" АД, съм длъжен да заявя следното:

На 17.02.2017 год., от Корпоративна Търговска Банка (в несъстоятелност) беше подадена втора по ред искова претенция към "Литекс Моторс" АД на стойност 57 032 821,60 лв.

С цел запазване на дружеството, интересите му и интересите на други негови кредитори, и по препоръка на юридическия екип на "Литекс Моторс", на 24.02.2017 год. се наложи подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност.

Искът е нормална защитна реакция и срещана практика при инвеститорите клас А.

Делото не е в ход и производството не е стартирало, а "Литекс Моторс" АД е нормално функционираща компания.

С други думи производството на автомобили Great Wall, стартирало в Ловешко през 2012 г., би трябвало да продължи нормално."

Източник: Economix.bg