Брутният вътрешен продукт на България се повиши през третото тримесечие на 2014-а с 0,4% на тримесечна база след растеж от 0,5% за второто тримесечие, показват предварителни данни на Националния статистически институт

Данните са по-слаби от експресната оценка на статистиката, публикувана в средата на ноември, според която БВП се повиши през третото тримесечие с 0,5%.

На годишна база БВП на България за периода юли-септември се повиши с 1,5% (спрямо третото тримесечие на 2013-а) при експресна оценка за растеж от 1,6% и след икономически растеж от 1,6% през второто тримесечие на тази година.

През третото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт на България в номинално изражение възлиза на 22,838 млрд. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 11,677 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1616 евро (или 3161 лева), посочва Националния статистически институт (НСИ).

Според предварителните оценки на НСИ относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката на България увеличава равнището си с 0,2% спрямо същото тримесечие на 2013-а, достигайки 8,2% от БВП.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,2% и достига 27,9%, докато относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява с 0,4% на годишна база и достига до ниво от 63,9%.

Инвестициите формират 20,7% от произведения БВП.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2014-а крайното потребление бележи ръст от 0,3% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги намалява с 2,6%, доакто вносът на стоки и услуги се увеличава с 0,7%.