Българинът все по-често прибягва до ползването на картата си при разплащания, като по този начин (с няколко години закъснение) следва световните тенденции

Данни на Българската народна банка (БНБ) сочат, че за първите шест месеца на тази година ПОС терминалите в страната са ползвани 35,3 млн. пъти, или 195 109 пъти средно дневно. 

Платените стоки и услуги от началото на 2014 г. са за общо 2,35 млрд. лв. Според изчисления на Profit.bg през 2013 г. сме ползвали картите си 59,59 млн. пъти, за да заплатим стоки и услуги. За 2012 г. данните на централната ни банка показват 49,35 млн. плащания, а за 2011 г. те са 39,03 млн. броя.

Общата стойност на платените стоки и услуги през изминалата година е 3,91 млрд. лв. срещу 3,196 млрд. лв. за 2012 г. и 2,529 млрд. лв. за 2011 г. Средната стойност на една трансакция е 65,61 лв., докато за 2012 и 2011 г. тя е респективно 64,77 и 64,80 лв. 

От началото на 2014 г. средната стойност на едно плащане пък расте до 66,63 лв. За първото полугодие от банкоматите в страната са изтеглени 9,06 млрд. лв. в 56,4 млн. трансакции. Това е със 700 млн. лв. повече спрямо отчетените от централната банка 8,359 млн. лв. за първите шест месеца на 2013 г. в общо 54.9 млн. трансакции. 

Средната стойност на всяко теглене бележи ръст до 160,63 лв. срещу 152,03 лв. за сравнимия период година по-рано.