Тази година международното изложение "Образование без граници" посреща 14 руски висши учебни заведения.

Съвременното висше техническо образование непрекъснато се модернизира, все повече в него навлизат високи, иновационни и авангардни технологии. В глобален мащаб то отдавна се ползва със статута на подчертано висококачествена услуга, която до голяма степен се превръща в решаващ фактор за бъдещото професионално и кариерно развитие на студентите навсякъде по света.

Поради това планираният и разумен избор на добър технически университет е от огромно значение за по-нататъшното успешно развитие на младите хора в кандидатстудентска възраст.

На международното изложение за висше и средно обучение в чужбина "Образование без граници" (Education-world.eu), което започва на 28 март в НДК, тази година особено силен акцент е присъствието на голям брой качествени чуждестранни висши учебни заведения за приложни науки и/или с технически профил.

Най-големият по рода си интернационален форум, организиран у нас, дава отличната възможност да се запознаете от първа ръка с техните програми, специалности и оферти към младежите.

На "Образование без граници" идва един от най-добрите европейски технически университети - австрийският Fachhochschule Technikum Wien. Висшето учебно заведение предлага цяла палитра от модерни за Стария континент специалности, редица от които се преподават изцяло на английски език - от разнообразни видове инженерство до компютърни науки и различни типове мениджмънт. Образованието в този университет, който е най-големият по рода си в Австрия, се основава на съвременен интердисциплинарен подход, като допълнителен акцент в него е качественото бизнес и езиково обучение.

В хода на изложението ще бъдат представени* и два от най-добрите руски технически университети - Санктпетербургският електротехнически университет ЛЕТИ и Казанският национален изследователски технологически университет.

Първият от тях е истински символ на традиционно висококачественото руско и европейско висше обучение. ЛЕТИ е най-старият електротехнически университет на Стария континент и понастоящем - един от най-солидните и световноизвестни вузове с подобен профил в Русия. Освен академична работа, Санктпетербургският електротехнически университет развива и широкомащабна научноизследователска дейност по множество модерни направления.

Казанският национален изследователски технологически университет, от своя страна, е най-големият руски център за химико-технологично образование, притежаващ 15 образователни и изследователски института. Той е доста популярен в чужбина, като понастоящем в него се обучават повече от 1500 чуждестранни студенти от 55 държави. Университетът от град Казан предлага отлични по качество специалности по над 80 академични направления, вкл. разнообразни възможности за записване на докторантури.

На "Образование без граници" се очаква и наплив от португалски политехнически университети. Те идват в България благодарение на обединението Consortium ERASMUSCENTRO, което се занимава с осигуряване на стажове и практики на европейските студенти в Португалия. Това е първият регионален "Еразъм" консорциум, функциониращ в централната част на страната. С негова помощ българските и европейските учащи имат възможност да карат стажове в около 120 фирми и компании от Иберийския полуостров.

На мартенското изложение в НДК, в рамките на португалското представяне, своите предложения към кандидат-студентите у нас отправят и политехническите институти Кастело Бранко, Коимбра, Гуарда, Визеу, Леириа, Порталегре, Сантарем и Томар.

По традиция някои от водещите български технически университети също участват в мащабния международен форум. Един от тях е Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски", който има над 60-годишна история. Той предлага качествено висше техническо обучение на световно ниво за бъдещи инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности. МГУ освен това предоставя на възпитаниците си богати възможности за научноизследователска работа и следдипломна квалификация.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) също е сред основните български изложители в рамките на изложението. Висшето училище е наследник на дългогодишни академични традиции датиращи още отпреди 9 септември 1944 г. Понастоящем УАСГ предлага висококачествени курсове и програми на българските и чуждестранните кандидат-студенти в рамките на своите пет факултета: по архитектура, строителство, хидротехника, геодезия и транспорт.

На изложението в НДК се представя и софийският Технически университет, известен като лидер в областта на техническото образование у нас. Възпитаниците му традиционно се реализират добре в професионален план, вкл. в чужбина, поради което висшето учебно заведение се радва на немалък интерес и от чуждестранни кандидат-студенти. ТУ има филиали в Пловдив и Сливен.

Представител на висококачественото средно техническо обучение у нас на "Образование без граници" е Софийската професионална гимназия по електроника (СПГЕ) "Джон Атанасов". Това е една от водещите държавни професионални гимназии у нас, която подготвя бъдещи програмисти, техници на компютърни системи и електронна техника и пр. Възпитаниците на СПГЕ имат възможност и да вземат активно участие в европейските програми за образователен обмен и така трупат ценен опит по време на учебните си пътувания в държави като Германия, Великобритания и Австрия.

На десетото юбилейно издание на най-голямото изложение за висше и средно обучение у нас и в чужбина - "Образование без граници" (28-30 март, Национален дворец на културата, София) присъстват и едни от най-известните и висококачествени учебни заведения от страни като: САЩ, Великобритания, Португалия, Германия, Австрия, Русия, Дания, Швейцария, Япония, Литва, Италия, Унгария, Чехия, Холандия, България.

Входът е свободен, с възможност за предварителна регистрация на http://edu-fair.eu.

* Тази година "Образование без граници" посреща 14 руски висши учебни заведения. На етаж 5 в НДК от 28 до 30 март имате възможност да се срещнете лично с представителите на:

Руския университет "Дружба между народите" (РУДН),
Московския държавен хуманитарен университет "Шолохов",
Московския държавен университет по икономика, статистика и информатика,
Санктпетербургския държавен електротехнически университет "ЛЕТИ",
Южния федерален университет,
Финансово-технологичната академия,
Висшето училище за икономика,
Казанския национален изследователски технологичен университет,
Петрозаводския държавен университет,
Тулския държавен педагогически университет "Л.Н.Толстой",
Пермската държавна селскостопанска академия "Академик Д.Н.Прянишников",
Псковския държавен университет,
Московския държавен областен университет,
Московския държавен технологичен университет "Станкин".

Участие взимат и представители на Руския фонд за образователни програми "Икономика и управление", които представят възможностите за дистанционно допълнително професионално образование в руски вузове.

Презентацията на руските вузове и възможностите за получаване на безплатно образование в Русия е на 29 март от 12 ч. на етаж 5 в НДК.