Агенцията по заетостта набира 350 кандидатки за бране на ягоди в Испания

Условията към кандидатките са да са на възраст от 25 до 40 години и да имат опит в селското стопанство.

Изисквания

Освен опит в полската работа, е необходимо кандидатките да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали с тежкия физически труд, който се полага ежедневно. 

Работодателят предлага

Заплащане бруто 39,48 евро на ден (нето 38,08 евро на ден след удръжките за социални, здравни осигуровки и ДОД).

Разходите за транспорт до Испания се поема от работодателя и се удържа от първата заплата на работничката.

Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работничката остане до края на кампанията (около средата на юни 2015 г.).

Работно време – 6,30 часа на ден; работи се по 6 дни в седмицата, като почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия.

Пробен период – до 15 дни.

Заминаване – от средата на февруари 2015 г.

Кандидатстване

Кандидатите могат да подават документите си в бюрата по труда по местоживеене.