Според данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2013 г. в страната действат 103 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори.

Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 716.5 хил. часа, което е с 2,2% по-малко в сравнение с 2012 г., пише economynews.bg.

Най-голям е относителният дял на художествените предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 27,2% (194,8 хил. часа). Намалява делът на музикалните предавания от 17,1% през 2012 г. на 12,8% през 2013 г. През 2013 г. делът на информационните предавания е 8,0% (57 055 часа), на забавните предавания - 4,0% (28 302 часа), на информационно-забавните - 4,3% (30 495 часа) от всички предавания. 

Образователните предавания заемат 1,3% (9 121 часа) от всички предавания и в сравнение с 2012 г. намаляват с 1,6% през 2013 г. Делът на предаванията за детската аудитория е 3,0% (21 782 часа), а на излъчените реклами - 5,5% (39 758 часа) от всички предавания.

Виж още: Как социалните медии променят бизнеса

През 2013 г. радиооператорите (83 радиа и радиомрежи) са излъчили 650,5 хил. часа радиопредавания, което е с 1,0% (6 573 часа) по-малко в сравнение с 2012 г. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 45,9%, и в сравнение с предходната година този дял се увеличава с 2,4%.

Новините, бюлетините, коментарите, спортните новини и прогнозите за времето заемат 11,6% от всички предавания. Делът на информационно-тематичните предавания през 2013 г. е 12,7%, а този на програмите за изкуство и култура - 2,1%. Делът на образователните програми през 2013 г. в сравнение с предходната година остава относително постоянен - 1,4%. 

През 2013 г. детските и младежките предавания заемат 1,0%, или 6 749 часа от общо излъчените предавания, делът на забавните предавания е 3,4% (21 842 часа), на информационно-забавните - 5,3% (34 178 часа), а излъчените реклами заемат 4,9% (31 762 часа) от всички предавания.

Виж още: Как се дава интервю пред медиите