Всеки пети смята, че жената трябва да се подчинява на мъжа, близо 1/3 са на мнение, че силният пол работи по-професионално, а 50% са убедени, че жените разчитат повече на външността си, сочат данните от проучване на "Галъп интернешънъл"

14% от хората в България твърдят, че са ставали свидетели на дискриминация по полов признак през последната една година, а 12% декларират, че лично са били подлагани на дискриминация. И в двата случая жените са много по-висок дял от мъжете.

На този фон 73% от българите се отнасят благосклонно към идеята за закон, който да гарантира равноправието на половете. Това показват данните на новото изследване на "Галъп интернешънъл" от поредицата социологически проучвания за 70-годишнината на сп. "Жената днес". То е проведено сред 1002 души и е представително за пълнолетното население на страната. 

Виж още: Доколко е щастлив сексът на българина?

Около 1/10 от попитаните виждат дискриминация на работното си място. На въпроса за кого е по-лесно да получи по-висока заплата за една и съща работа 50% отговарят "еднакво е за двата пола", 39% казват "за мъжа", а едва 8% - за жената. Останалите се колебаят или се затрудняват да отговорят. Тук също се отчитат разлики в реакциите, като дамите отговарят с по-голяма тревога - 48% от тях смятат, че на противоположния пол му е по-лесно да взема повече пари, а при мъжете пол този дял е само 30%.

Подобни различия личат почти навсякъде в отговорите. Закономерно, жените са тези, които в по-голяма степен биха се радвали на въвеждане на квотен принцип в големи компании или институции. Общо 72% сред българите отговарят положително относно квотите за представителство на двата пола, но при жените този дял е 76%, а при мъжете - 67%.

И мъже, и жени обаче са единодушни пред провокативния въпрос мъж или жена е първата им асоциация, когато става дума за корупция. По 2/3 и при двата пола отговарят, че когато мислят за корумпирани хора, първо се сещат за мъж, а по 1/4 казват: "И двете".

С твърдението, че майките с деца у нас по-трудно си намират работа се съгласяват почти единодушно и мъжете, и жените.

"Мъжкото" предимство продължава е факт, макар че с новите поколения то започва лека-полека да се превъзмогва, анализират още от "Галъп интернешънъл".

Патриархалната традиция продължава да е в сила, но не се наблюдават крайности. Например, все още 19% от българите, близо 1/5, са съгласни с твърдението, че "жената трябва да се подчинява на мъжа", но 78% не го подкрепят. Очаквано, младите са по-малко склонни да се съгласят, за разлика от по-възрастните, които са социализирани в други ценности и разбирания.

Само 5% споделят мнението, че "мъжът може да удари шамар на жената" и това, от една страна, разкрива все по-голямата нетърпимост в обществото ни към домашното насилие, но трябва да се има предвид, че далеч не всички, които го оправдават, си признават.

Всe още част от хората споделят определени стереотипи и за мястото и способностите на жената в трудовия живот. Показателни са резултатите, според които 31% са съгласни, че мъжете са по-добри професионалисти от жените. Близо половината пък споделят мнението, че "мъжът трябва да печели пари, а жената да се грижи за дома и семейството".

Българите изглеждат разделени почти поравно по въпроса дали мъжът трябва да плаща сметките - 46% отговарят "Да", 52% казват "Не", останалите се колебаят. Интересно е да се отбележи, че това твърдение среща повече подкрепа сред самите мъже.

Разделени поравно са мненията и по схващането, че жените у нас разчитат повече на външността си, отколкото на професионализъм - 50% са съгласни с това твърдение, 48% не са, останалите се колебаят. Както може да се очаква, сред самите жени това мнение получава доста по-малка подкрепа.

Обществото като цяло не декларира толерантност към възможността човек да има много сексуални партньори - независимо дали става дума за мъже или за жени. По-либерални в своите разбирания по въпроса са младите и по-образованите.

Виж още: Има ли равенство между половете в секса?

74% от запитаните смятат, че трябва да има повече жени в политиката. Делът на мъжете, които одобряват това, също е сравнително висок - 66%. Очевидно в България има и достатъчно добри примери за участието на жени в политиката, които допълнително вдъхновяват, а това ясно показва, че обществото ни е възприемчиво към идеята за равнопоставеност на половете, коментират от "Галъп" и заключават:

Част от инерцията на миналото остава, но стереотипното мислене постепенно се преодолява. В същото време дяловете на жените, които свидетелстват за случаи на дискриминация, показват, че е налице скрит проблем, чакащ своето решаване.