Работодателите в Пловдив и Варна планират да предложат най-много възможности за работа през третото тримесечие, сочи обзорно изследване на "МенпауърГруп" за заетостта

Работодателите в България отчитат положителни планове за наемане на служители през следващото тримесечие, сочат оповестените тази седмица резултати от обзорното изследване на "МенпауърГруп" за заетостта. От 620-те анкетирани работодатели 79% не очакват промяна в числеността на персонала, но 18% предвиждат да го увеличат, а едва 3% планират да го намалят.

Така сезонно коригираната нетна прогноза за заетостта  в страната остава +12% за четвърто поредно тримесечие - най-високата стойност от началото на изследването преди повече от шест години.

Резултатите от проучването показват, че работодателите във всички пет региона планират да увеличат числеността на служителите си в периода юли-септември. В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане се подобряват в три от петте изследвани региона.

Работодателите в морските градове отчитат 5 процентни пункта ръст, докато прогнозата за Русе се увеличава с 3 процентни пункта. В същото време работодателите в Пловдив отчитат 8 процентни пункта спад в сравнение с второто тримесечие, а за София прогнозата е с 6 процентни пункта по-ниска.

Виж още: Как да облекчим живота на служителите си през лятото

В национален мащаб работодателите от всички индустриални сектори прогнозират увеличение в числеността на персонала през следващото тримесечие. Най-силен пазар на труда се очаква в сектора "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги", където работодателите споделят нетна прогноза за заетостта +18%.

Стабилен темп на увеличение на заетостта очаква и секторът на строителството с прогноза +16%, както и три сектора с прогнози по +15%: "Земеделие, лов, горско стопанство и риболов", "Производство" и "Търговия на едро и дребно".

Най-предпазливи планове за наемане са отчетени в сектора "Ресторантьорство и хотелиерство", където прогнозата е +6%.

"Въпреки благоприятните планове за наемане, които споделят българските работодатели в последното ни проучване, все още сме изправени пред обезпокоителен недостиг на таланти в повечето ключови за страната сектори. Пазарът на труда от много време страда сериозно от застаряване и изтичане на мозъци", коментира управляващият директор на "МенпауърГруп" у нас Надя Василева и допълва:

"Нямаме друг избор, освен да се обърнем към източници на таланти, които с години са били донякъде пренебрегвани - като жените, по-възрастните работници и маргинализираните групи, които все още са годни за наемане и със сигурност могат да изиграят важна роля при поддържането на българската икономика."

Според нея целенасоченият внос на работници от чужбина, които да попълнят недостига от таланти в най-нуждаещите се сектори, също е възможно решение, което бизнесът може да осъществи заедно с българските институции.

Добрата новина е, че някои компании вече започнаха да правят сериозна ревизия на политиките си за привличане и задържане на таланти, но ние трябва да ускорим този процес, ако искаме страната ни да продължи да бъде привлекателна за чуждите инвеститори, отбелязва още Василева.

В сравнение с второто тримесечие перспективите за наемане намаляват в четири от 10-те индустриални сектора. Най-значимият спад - осем процентни пункта, се наблюдава в секторите "Производство" и "Търговия на едро и дребно", докато прогнозите в секторите "Електричество, газ и вода" и "Минно дело" са с 3 процентни пункта по-ниски. От друга страна, работодателите от сектор "Земеделие, лов, горско стопанство и риболов" отчитат средно увеличение осем процентни пункта.

Колкото до размера на организациите, големите (250+ служители) и средните компании (50-249 служители) планират да увеличат най-много нивата на заетост през следващото тримесечие, като отчитат прогнози съответно +25% и +14%, докато прогнозите на малките по размер компании (10-49 служители) и микропредприятията (по-малко от 10 служители) са +9% и +6%.

В сравнение с второто тримесечие на т.г. перспективите за наемане при големите и средни предприятия бележат лек спад с 2 процентни пункта.

Източник: ManpowerGroup