Емил Кошлуков и Кирил Благоев ще представляват заедно всяко едно от двете юридически лица ТВ7 ЕАД и ББТ ЕАД

Съветът на "Краун Медиа" ЕАД - едноличният собственик на ТВ7 и ББТ, взе решение и избра за изпълнителни директори на ТВ7 и Нюз7 Емил Кошлуков и Кирил Благоев. Те ще представляват заедно всяко едно от двете юридически лица. 

Двамата изпълнителни директори, както и София Щерева, ще са и членове на Съвета на директорите на ТВ7 ЕАД и ББТ ЕАД. 

Доскорошните изпълнителни директори Александър Фогел и Десислава Тошева, в качеството си на членове на СД на "Краун Медиа ЕАД", ще работят за стратегическото планиране и развитието на нови концепции за групата на телевизионните канали ТВ7, Нюз7 и Супер7.

Припомняме, че промяната в управлението идва, след акто в началото на юли бе поискана несъстоятелностлност на "Балкан българска телевизия" – търговското дружество, собственик на канала Нюз7. Това е "Интерактив медиа сървисиз" (Interactive Media Services – IMS). 

Преди този иск ТВ7 и Нюз7 сами поискаха да бъдат обявени в несъстоятелност. В молбата си каналите казват, че са "налице непогасени задължения на дружеството, за погасяването на които не достигат средства от реализация на имуществото", както и че наред със спирането на плащанията са налице и огромни загуби, които дружеството отчита. 

Преди телевизиите и "Интерактив медиа сървисиз" да поискат несъстоятелност, молба за същото подаде "Ноу фрейм медиа България" – компания, която е собственост на лидера на "България без цензура" Николай Бареков. Именно по неговия иск бе назначен временен синдик, който да управлява медийната организация.