Българска народна банка (БНБ) ще отпечата 60 млн. броя банкноти с номинали 10, 20 и 50 лв. заради засиленото търсене на пари след поставянето на Корпоративно търговска банка (КТБ) и "Виктория" под специален надзор

"В края на месец юни и началото на месец юли възникнаха изключителни обстоятелства, свързани с напрежение в банковата система, които доведоха до повишаване на търсенето на банкноти и намаляване на наличните резерви. Търсенето на налични пари от страна на банките отбеляза значителен растеж, като по-голямата част от този растеж бе реализиран в последните дни на месец юни. Възникналите изключителни обстоятелства имат характера на непредвидими събития и съществено затрудняват нормалното изпълнение на нормативно установените задължения на БНБ да осигурява български банкноти необходими за наличнопаричното обращение в България", се посочва в мотивите на БНБ.

"Тази извънредна ситуация съвпада и с традиционното значително повишаване на търсенето на банкноти предвид настъпването на летния активен туристически сезон. До края на текущата година, за нуждите на поддържане на наличнопаричното обращение, както и за възстановявяне на използваните в края на месец юни запаси от банкноти, Централната банка следва да осигури отпечатването на общо 60 млн. броя банкноти", се казва още в мотивите към обществената поръчка.

Виж още: Стив Ханке: БНБ трябва сама да си оправи кашата

Отпечатването на новите банкноти ще стане най-вероятно в края на настоящата година. Централната банка вече е стартирала преговори с френското дружеството "Обертюр Фидюсиер", става ясно от регистъра на обществените поръчки.

Дружеството "Обертюр Фидюсиер" е избрано, защото е единственото у нас, което разполага с производствен капацитет и опит в областта на отпечатването на банкноти, мотивира се БНБ.

Според Централната банка компанията разполага с "подходящи машини, служители с висока квалификация и опит в производството на български банкноти, както и адекватна организация за опазване на класифицирана информация за изпълнение на обществената поръчка".

В обявлението е посочено още, че договорът с тях ще се прекрати, когато бъде избран изпълнител за отпечатване на банкноти през следващите четири години.

Тази поръчка беше обявена на 23 юни, а офертите трябваше да бъдат отворени на 8 август. Стойността на поръчката беше за 26 млн. лв. БНБ не е обявила колко са подадените оферти по тази процедура.

Виж още: Експертният консултативен съвет предлага брейди сделка* за КТБ