Още преди официалното си откриване новата столична One Gallery кани на поредна изложба

"Палимпсест: Портрети без име" е проект на Богдан Александров, изложен от тази седмица в столичната One Gallery (бул. "Ситняково" 48, Serdika Offices).

Серията портрети са изпълнени в характерната му "поантилистка" акрилна техника. Кураторът на изложбата Свилен Стефанов ги определя като "визуално респектиращи" и е категоричен - това е един от авторите, за които със сигурност може да се каже, че вече са оставили своя отпечатък в процеса на осъвременяване на българската живопис.

"Дори да не знаем нищо за неговото творчество, това едва ли ще засегне силата на непосредственото въздействие, идващо от сложно морфираните образи, колорита и живописната повърхност. Но под видимия си професионализъм този интелектуално коварен автор обикновено крие далеч по-сложни намерения и ключът към разбирането на неговите семантични капани се крие още в първата дума от името на изложбата - палимпсест", пише за него Свилен Стефанов и конкретизира:

"В процеса на работа Богдан Александров използва фотография, но не като помощно средство за изграждане на живописния образ, а като негова дублираща същност. Много често той заснема огледалното отражение на своите персонажи и така постига допълнителна условност на образа и композиционните решения.

Подобен тип трансформации на фотографията в живопис стоят в основата на съвременното изкуство и очевидно художникът умело се движи в тази територии. Той е отлично запознат с историята на концептуализиращите стратегии в живописта и създава нови значения на портретния образ, използвайки способността на фотографията да "разрязва" тънки пластове от време и пространство.

Палимпсестът тук е разбран като натрупване на стари и нови значения, на полуизтрити образи от рисунки, фотографии или проблясъци на паметта. Защото тук са комбинирани образите на реални хора с образите на вече изчезнали видове животни и птици, проучени по стари снимки или рисунки, достигнали до нас от някогашни научни експедиции. 

В края на краищата пред нас стои един нов текст, в който споменът дори надделява над конкретиката, присъща на портретния жанр. Изчезналият вид дава ново осмисляне на анонимния образ на неназования човек."

Изследвайки граничните възможности на живописта и фотографията, Богдан Александров създава ново единство на образа, обясняват организаторите на изложбата.

В крайна сметка фотографията и електронните медии въздействат върху традиционната представа за живопис и създават метаобраз, който открива възможности за интерпретация на миналото и същевременно носи усещане за актуалност на намеренията на своя автор, заключава Свилен Стефанов.

ONE gallery е резултат от сливането на Stephan Stoyanov Gallery в Ню Йорк и столичната Галерия Mонев, съществували паралелно в продължение на повече от десетилетие.

През годините техните създатели Десислава Монева и Стефан Стоянов са били на предните редици на съвременното изкуство, поемайки риска да представят новоизгряващи художници и визуални артисти с радикални идеи и авангардно мислене, обясняват галеристите.

 

Намерението им сега е да представят подборка от български и международни новоизгряващи и утвърдени творци, а това е втората им изложба преди официалното откриване на One Gallery.

 

Те са формулирали като цел на новото си начинание да развива добри идеи, които отразяват световните проблеми чрез изкуството и носят нова информация за света.

Източник: One Gallery