Холдингът съществува от 22 години, има 500 служители и четири завода, два от които - зад граница. Запознайте се отблизо с дейността му и съоръженията в Русе, където е първото открито предприятие

"Приста Ойл холдинг" е българска компания с основна дейност в сферата на производство, търговия и дистрибуция на масла, греси и специални течности.

Съществува от 22 години, като за това време се е превърнала във водещ производител на автомобилни смазочни продукти и индустриални масла не само на на българския пазар, но и за целия регион.

Екипът на холдинга се състои от 500 души: техническите експерти, експерти научноизследователска и развойна дейност, лаборанти, производствени инженери, търговски мениджъри, специалисти обслужване и др.

Холдингът притежава четири завода. Два от тях се намират в България - заводът за смазочни материали в Русе и заводът за производство на греси в София. Другите два са в Турция (Измит) и Узбекистан (Фергана). Заводът на "Приста Ойл" в Русе е първата производствена база на компанията и нейната "визитна картичка".

Съвсем наскоро имахме възможността да посетим именно завода в Русе и да проследим процеса на производство на различните автомобилни и индустриални продукти с марка Prista® - от момента на постъпването на базовото масло до неговото смесване според конкретните нужди, производството на опаковки и пакетирането му за транспортиране до необходимата локация.

Вероятно най-интересната част за повечето от вас е производството на автомобилните масла, но освен тях, в "Приста Ойл" се произвеждат индустриални продукти като хидравлични, трансформаторни, компресорни, турбинни, редукторни и други масла и специални течности: антифиризи, спирачни течности, AdBlue и др.

Освен производител на продукти под собствена марка, "Приста Ойл Холдинг" е оторизиран дистрибутор на продукти с марката Texaco® на компанията "Шеврон" за България и други държави от Централна и Източна Европа, както и за Централна Азия.

На "Приста Ойл" също така се доверяват редица компании като Gulf Oil Marine Limited, част от Gulf Oil Group International - един от световните лидери в производството и дистрибуцията на смазочни материали за корабната индустрия, Ergon Inc (за трансформаторни и технологични масла) и GreenChem (за AdBlue).

Тези съвместни бизнес начинания не само дават възможност за производството на продукти на компаниите партньори, а осигуряват достъп и до технологиите, използвани от тези световни лидери.

За да бъде гласувано подобно доверие на българска компания, е ясно, че от "Приста Ойл" не правят компромиси с качеството на продукцията.

За високото качество на производство се убедихме и сами, след като се запознахме с него в детайли при нашата визита в завода и посетихме специализираната лаборатория на "Приста Ойл".

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти (ИЛН) е самостоятелно структурно звено към "Приста Ойл Холдинг" със статут на отдел. Разположена на територията на Завода за смазочни масла в гр. Русе, с работна  площ от 1000 кв. м, ИЛН е една от най-модерните лаборатории, притежаваща съвременни изпитвателни, контролни и измервателни технически средства.

Лабораторията е създадена през 1996 г. и поддържа акредитация от Българска служба за акредитация от 1999 г. насам. От 2003-та Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 с обхват на акредитация за изпитване на нефтопродукти: масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за автомобили, смазки, дизелови и котелни горива, газьол и др.

Контролно-аналитичната дейност в лабораторията се извършва в 22 помещения, обособени по вид на анализите: физикохимични изпитвания, класификационни, електроизолационни, елементен анализ (спектрометрия), инструментални, аналитични, термоокислителни изпитвания на масла и пр.

Дотук с първоначалното представяне - очаквайте скоро повече подробности за самото ни посещение и проследяване на процесите в завода на "Приста Ойл" в Русе, както и за нашата визита в лабораторията на компанията.

За нас беше доста интересно да се запознаем по-отблизо с производството на автомобилни и индустриални смазочни продукти, както и да разберем през какви тестове минават те, преди да стигнат до крайния потребител.

Подготвили сме ви солидно количество снимков и видео материал, така че очаквайте продължението на темата.

Източник: HardwareBG.com