Какво се крие зад тази абревиатура, която свързва с потребителите производители и дистрибутори на различни продукти, образователни програми и модули и техните създатели

Какво е SNBA? Абревиатурата означава Social Network Business Academy - интегрирано пространство, в което са обединени производители и дистрибутори на различни продукти, образователни програми и модули и техните създатели, от една страна - и потребителите, от друга.

Интересното е, че в споменатото пространство ролите не са "раздадени" веднъж завинаги, т.е. потребителят в един момент може да се реализира и като създател на продукт, било то материален или обучителен пакет, като търговец или разпространител.

Профилът на SNBA е отворен за мрежовия маркетинг, афилиейт-маркетинга, социални мрежи и интернет предприемачеството, за бранша с най-интензивен растеж, каквито са интерактивните обучителни програми. И както признава президентът на компанията Атанас Радев - SNBA вече интригува и ангажира делови хора не само в България.

Компанията стартира у нас с около 5000 потребители,

а прогнозата е до края на настоящата година те да се увеличат над 10 пъти. Целта е напълно постижима при вече заявен интерес и успешни реализации в България, Сърбия, Македония, Русия, Украйна, Турция и Гърция. Следващата степен на разрастване е Европейският съюз, а след още четири-пет години - и пазарите в Азия.

Плановете на SNBA са към това време моделът да получи подкрепата на повече от 1 млн. активни членове и хиляди бизнес партньори и обучители.

Вече има потребители, които са заинтригувани от проекта и проявяват особено жив интерес към нещо по-малко популярно: обучителните програми. Всъщност това са възможности за усвояване на нови знания и умения чрез видеолекции, видеофилми, електронни книги и Power Point презентации. Намеренията на ръководния екип, подкрепени от някои бизнес партньори, са част от тези материали да бъдат предлагани безплатно за членове на SNBA. За други ще се плаща по преференциални цени.

Логично е да се очаква, че при реална и приемлива цена и високо качество тези продукти ще имат и добри продажби; светът е материален все пак и високият оборот си има своето значение. Принцип на сътрудничеството с бизнес партньорите на SNBA, които предлагат обучителни материали, да ги предлагат в общността на

цени с до 10% по-ниски, отколкото по другите си канали за дистрибуция

Всичко казано дотук еднозначно показва как един потребител с членска карта на SNBA получава на практика неограничен преференциален достъп до истинско море от услуги, възможности за обучение и продукти. Този свят на потребители пък е очакван и желан от бизнес партньорите на компанията и така интересите им се срещат на общ терен - терена на новата компания.

Не може да не сте заинтригувани от факта, че компанията планира всеки месец да откупва правата за най-новите и търсени обучителни материали, разработени от водещи имена, топлектори от цял свят. Своеобразната социална програма предвижда всеки месец на чбеновете да се предоставят по две безплатни електронни книги и поне четири видеофилма на актуални и прагматично ориентирани теми.

Още нещо прелюбопитно: моделът на SNBA се реализира за първи път; той няма световен аналог в чистия си вид. Възможно е някои от характеристиките му да звучат познато, защото са били реализирани частично в други модели. На практика сега ще имаме обединяване на всички работещи елементи в едно.

Как работи това?

Представете си крайния потребител: човекът, който влиза в компанията с намерение да задоволи любопитството си, да събере информация, да ползва някой от безплатните продукти и, разбира се, да си купи желан продукт. Този човек получава желаното и в същото време пред него се разкриват нови възможности: да се свърже с потенциални партньори, да предложи собствен продукт; да почерпи идеи за собствен бизнес, и т.н. Срещу всичко това стои реалният шанс да спечелят - вкл. пари.

Макар да изглежда сложно, възможно е самите те да станат посредници в предлагането на стоки, услуги и обучителни програми. Защо не да разработват свои обучителни програми и да ги разпространяват чрез платформата на SNBA? Интересен бонус в това отношение е офертата на компанията най-добрите авторски обучителни програми да бъдат преведени на големите езици - английски, испански, руски, немски, турски. След това те биха могли успешно да се реализират за потенциални потребители от целия свят.

А сега си признайте, че у вас възниква подозрението: не е ли това някаква нова пирамида?!

Практиката сочи, че такива питания избуяват при регистрирането на всяка нова мрежова компания. 80-те години на XX век все още са гореща тема с многото финансови пирамиди, завлекли към дъното стотици хиляди човешки съдби. По онова време в САЩ са водени емблематични съдебни дела срещу финансови пирамиди и благодарение на тях са формулирани правила и принципи, разграничаващи мрежовите компании от финансовите пирамиди.

Съмненията спрямо SNBA бързо могат да бъдат разсеяни, ако се анализират

три основни пункта в разграничаването на компанията от финансовите пирамиди

1. При финансовата пирамида има единствено финансиране на пари, без да получавате насреща реални продукти. При SNBA получавате реални продукти; бонусите, които ви се разпределят допълнително, не са плод на хипотетични доходи от измислени инвестиции - това са част от реалните доходи, придобити при реализацията на един или друг продукт. В практиката на SNBA не чакате парите ви да се умножат във времето, да ви излезе късметът на борсата, да имате бъдещ доход от вложения в имоти. Достъпът до продукт или обучителен материал е веднага - веднага получавате и парите си при реализацията им.

2. При финансовите пирамиди печелиш бонуси от това, че си "зарибил" нови хора да инвестират парите си. При структури като SNBA печелиш бонуси, след като привлечените от теб нови хора направят реалните си покупки. Бонусът за теб е част от печалбата в състояла се покупко-продажба.

3.  Трябва да наострите уши, ако някъде ви обещават 100, 200, дори 500% доходност от оборота на компанията. Не е възможно всички приходи да се разпределят под формата на бонуси. Простата аритметика ще ви покаже веднага, че подобна доходност е нереална; реален е логичният банкрут със стотици хиляди излъгани инвеститори.

Една легална мрежова компания, каквато е SNBA, не може да обещае подобни проценти - в този случай говорим за разпределяне само на максимум 50-60% от приходите й. Въпросните средства са нормални маркетингови разходи. Всъщност всяка голяма компания има подобен маркетингов бюджет. В него до 70% от приходите на компанията се насочват към маркетинговите активност. Маркетинговият бюджет на SNBA се харчи на същия принцип. Но

вместо за реклама, парите се дават на хората, които работят за мрежата

Ако идеята на рекламните изяви и събития е да направи един продукт популярен и продаваем - същия ефект постига личната ангажираност на тези хора да работят за печалбата на компанията.

Ако търсите място за създаване на нови делови контакти, за информация и придобиване на качествени продукти от различно естество, за стойностни обучителни програми и заедно с всичко това - за чисти допълнителни доходи, попитайте за www.snba.eu.

Източник: SNBA