Най-голям е ръстът на възнагражденията в Разград и Търговище

От началото на кризата насам заплатите са се повишили три пъти по-бързо от цените. От март 2008 г., когато световната финансова криза още не беше застигнала България, до месец март от настоящата година, средната заплата за страната се е повишила с 69%, показват данните на Националния статистически институт.

Защо не се усеща

Отчетената инфлация за същия период от 7 години пък е само 14,6%. Проблемът е, че за повечето хора това не се усеща пряко, тъй като доходът на цялото домакинство се определя освен от възнагражденията за извършен труд, и от суми, които се получават като социални помощи, обезщетения за безработица, пенсии, суми от собствена земеделска продукция и дори получени наеми, които не бележат такъв ръст. Допълнително с това кризата остави много хора без работа.

В повечето региони на страната заплатите се растат с приблизително еднакви темпове. Най-висок е скокът на възнаграждемията в Търговище и Разград - съответно със 79% и 77% за 7 години. Бързо се повишават заплати и в Ямбол и Видин - с над 72% за същия период. В столицата пък заплатите са скочили със 70%. С най-слаби темпове растат заплатите в в Добрич (+43%), Перник (+50%), Благоевград (+53%), Хасково и Сливен (+55%).

Въпреки това разликата в заплатите между София и останалите градове в страната остава почти без промяна. Средното месечно възнаграждение в столицата е 1206 лв., или с 37% повече от средната заплата за страната.

По отрасли

По сектори на икономиката най-бързо са нараснали заплатите в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", където скокът е над два пъти за период от 7 години. Именно в този сектор са и най-високите възнаграждения, като средният им размер вече е 2079 лв., сочат данните на НСИ. В този сектор взимат три пъти повече отколкото в строителството (721 лв.) и в преработващата промишленост (754 лв.).

Най-бавно се увеличават заплатите в сферата на финансите и застраховането - само с 36% за 7 години. В резултат тази сфера на икономиката от най-високоплатената преди седем години вече се нарежда чак на трето място със средна заплата от 1545 лв. На второ място се изкачват заетите в "Производство и разпределение на ток, парно и газообразни горива" със средна заплата от 1649 лв., която за последните 7 години е нараснала с близо 60%.

Източник: НСИ, "Стандарт"