Наесен държавата ще субсидира 66 хил. студенти от държавните и частни висши учебни заведения

Поне 9 хиляди, или 12%, по-малко студенти ще се обучават през 2016/17 г. в родните университети в сравнение с миналата академична година. Това става ясно от броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища, утвърден вчера от Министерския съвет.

Според утвърдения от кабинета план-прием наесен държавата ще субсидира 49 596 студенти. Броят на кандидат-висшистите в частните висши училища пък е 16 373 души. Така общият план-прием възлиза на близо 66 хил. души.

От 2012 г. до сега утвърдените места за студенти непрекъснато се увеличават, въпреки че учениците намаляват и реализираният план-прием се свива ежегодно. Ако през 2012 г. утвърденият план-прием е бил 70 хил. души, през м.г. той се увеличава до 75 хил. Младежите обаче, които реално са постъпили в университет, се топят - от 64 хил. души преди 3 г. на 58 хил. души за м.г., пише в. "Сега". 

Виж още: Вече и с тройка може да се влезе право в СУ

Мотиви за намаляването на бройките

От кабинета се мотивират, че решението за броя на студените е съобразено с последните промени в Закона за висшето образование и с новия модел на финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда. Целта е да се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. 

"Това ще го мотивира да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най-добрите специалисти", смятат от МС.

Броят на студентите е съобразен и с приетия списък на приоритетните професионални направления, сред които педагогика, ИТ, физически, химически науки, биотехнологии и прочие.

Виж още: Българското висше - на бой за студенти

"В него са включени 32 професионални направления от шест области, по които приемът е завишен", посочват от МС. Все още обаче не е ясно конкретно с колко се увеличава приемът във всяко едно направление.

За първи път държавата утвърждава и приема на студенти в платено обучение в държавните висши училища, като за учебната 2016/17 г. са предвидени 8784 студенти. По този начин университетите ще бъдат компенсирани за орязания прием в някои професионални направления. 

Утвърдени са и 2594 докторанти. Увеличени са местата за обучение у нас на наши сънародници от чужбина от 400 на 1000 за бакалавър и магистър и от 12 на 20 за степен "доктор".

Промени в студентските такси

Правителството утвърди и таксите за кандидатстване и обучение в държавните университети за 2016/17 г. При 14 държавни вуза няма промяна в размера на таксите, а 17 висши училища са решили да ги увеличат средно със 17.8% (от 15 лв. до 370 лв. годишно) спрямо миналогодишния им размер. 

Виж още: 80% от зрелостниците стават студенти

Софийският университет ще увеличи таксите за новоприети студенти - от 40 лв. до 240 лв. в редовната форма на обучение и от 15 лв. до 370 лв. - в задочната. 

Намаление на таксите има при два университета - Великотърновския "Св. св. Кирил и Методий" и Югозападния "Неофит Рилски". Намалението е между 100 и 230 лв. спрямо таксите за м.г. при редовното обучение по определени специалности. 

При девет държавни висши училища таксите за докторанти скачат средно с 38% (от 19 лв. до 739 лв.). Намаление с около 50% има при задочното обучение на докторанти в Шуменския университет. В 23 вуза и в БАН размерът на таксите за докторанти не се променя.

Източник: в. "Сега"