За пет години заплатите на ИТ специалистите във втория по големина град в страната са нараснали най-много - със 70%, сочат данните в доклада за регионално развитие и цената на труда, изготвен от изследователската група "Индъстри уоч"

Индустрията в България е най-силно развита в област Пловдив и столицата София. Предприятията в Пловдив осигуряват заетост на 13% от наетите в индустрията, а в индустриалните фирми в столицата работят 12% от всички наети в преработващата промишленост у нас. Сред водещите индустриални центрове попадат също Благоевград, Стара Загора и Русе. 

Това са част от констатациите в доклада за регионално развитие и цената на труда, изготвен от изследователската група "Индъстри уоч" под заглавие "Двигателите на възстановяването: "Карта на растежа" за водещите български сектори и региони".

В същото време индустрията продължава да е основен източник на заетост за нискоквалифицираните кандидати за работа. В регионите с повече частни инвестиции в преработващата индустрия на значително по‐малък дял от нискоквалифицираните хора се налага да разчитат на финансирани от общините дейности и субсидирана заетост.

Заплатите в сегмента на ниско- и средноквалифицираните кадри остават най‐високи в София, но в някои от големите индустриални градове е отбелязан над 20% ръст за последните две години.

Кои индустрии създават нова заетост след кризата

За последните две години от средата на 2013-а насам броят на заетите се е увеличил със 71 хил. В пет икономическите бранша за този период се добавят дори повече работни места (компенсирани от спад в други, свиващи се отрасли).

За последните 12 месеца до средата на тази година двигателите на новата заетост са преработващата индустрия, аутсорсингът и бизнес услугите, секторът на ИТ / комуникационни услуги - общо 41 хил. допълнителни работни места.

Освен динамичното развитие на ИТ сектора, в годините след кризата се отчита по-висок интерес към България като аутсорсинг дестинация, а това е предизвикало ръст на заетите в сферата на професионалните дейности. От 2008 г. насам заетостта в секторите на информационните технологии и професионалните дейности, вкл. аутсорсинга, е нараснала с общо 8% за страната.

От големите области най-­осезаемо повишаване на заетостта в сферата на ИТ и аутсорсинг услугите има в София-град и област Пловдив, където работните места в този сектор са се увеличили съответно с 16 и 15% спрямо 2008 г. Варна е трета в класацията с далеч по-­слаб ръст - едва 3% за петгодишния период.

Развитието на ИТ сектора е съпроводено с рязко увеличаване в търсенето на софтуерни специалисти, което води до значително повишаване на заплатите в сектора. От 2008 до 2013 г. средната заплата на ИТ специалистите в България се е повишила с 57%, при 42% за всички сектори в страната.

Сред големите области най-­осезаемо е увеличението в Пловдив (с над 70% за петте години) и Русе (с 69%), а ръстът в София е близо наполовина.

Кои региони са с най-бързо растяща индустрия

Регионите с по-добре развита индустрия у нас са успели по‐бързо да преодолеят негативните ефекти от рецесията, обхванала почти цяла Европа. Областите с по‐силно развита преработваща промишленост пък успяват умело да се възползват от възможностите за износ към нашите основни търговски партньори в Европа и Азия.

Общият износ на България през 2014 г. е почти двойно по‐висок в сравнение с износа през 2009 г., а при резервните части и оборудването, където е най-голямото увеличение - тройно.

Пластмаса и каучук, лекарства и козметика, превозни средства, електрически машини и храни са другите стоки, чийто износ е нараснал двукратно през петгодишния период. 

Виж още: Шофьорите на тирове - новите български юпита

Сред най-големите области се наблюдава и друга зависимост. Делът на заетите хора без висше образование в традиционно финансираните от публичния сектор озеленяване, почистване, събиране на отпадъци, поддръжка на ВиК мрежа се различава по региони, като

е най­‐нисък в Пловдив (около 1,5%) и достига 3,4% в Плевен

Същевременно, в областите с нисък дял на заетост в тези браншове се отчитат повече заети в преработващата индустрия. От една страна, в регионите с концентрация на промишлени предприятия има повече заетост за нискоквалифицирани работници, което означава по‐малка необходимост проблемите на безработицата да се решават с различни програми в типичните браншове, издържани от общините.

От друга страна, може да се окаже, че именно заради активното наемане на хора без висше образование в различни публично-­финансирани проекти в някои региони, там "остават" по-­малко свободни работници за бъдещи потенциални частни индустриални инвестиции, констатират от "Индъстри уоч".

Заплатите за нискоквалифициран персонал остават най-­високи в София - около 750 лв. на месец след данъци и осигуровки за базовия персонал и около 850 лв. за персонала със среден профил. В същото време много бързо растат тези заплатите в Пловдив (около 19‐22% за две години) и Русе (15-18%).

Тази година се наблюдава и известно съживяване на пазара на недвижими имоти

От една страна, цените на жилищата са се покачили с 2,2% в началото на годината (по данни на НСИ), като заетостта се стабилизира, а новоотпуснатите жилищни кредити се повишават с двуцифрени темпове на годишна основа.

От друга страна, продължават да се увеличават новите проекти за офиси, хотели, търговски и индустриални площи. През последните 12 месеца в сравнение с предходния период са издадени с 18% повече разрешения за строителство в страната, измерени през разгънатата застроена площ (РЗП).

Планираните проекти за нежилищни сгради са най-­много в областите, където се очаква да има по-­високо потребителско търсене, по‐бързо развитие на ИТ бизнеса и аутсорсинга и по-динамична индустрия.

Лидерите в нежилищното строителство са област Пловдив, където се намират 14% от общата РЗП на нежилищни сгради у нас. Следват София с 13%, Бургас с 8%, Пазарджик и Стара Загора с по 7%.

Източник: Industry Watch