Следващата стъпка - преговорите в Маракеш

От днес в сила влиза споразумението за климата, постигнато преди близо година в Париж. Какво означава това? 

Преди около година представителите на 195 държави приеха в Париж първото глобално споразумение за борба срещу покачването на световната температура. Този документи задължава тези държави да започнат да изпълняват своите планове за намаляване на парниковите емисии за следващите две десетилетия.

Голямата цел е глобалното затопляне да бъде ограничено до 2 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха.

Най-високопоставеният представител на ООН по въпросите на климата Патрисия Еспиноса приветства този факт като повратна точка в борбата срещу глобалното затопляне.

"Това е момент за празнуване. Но също и момент да погледнем напред с трезва оценка и с воля към задачата, която ни чака", заяви Еспиноса, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на ООН за промените в климата.

Виж още: Какво предвижда Парижкото споразуение за климата

Споразумението, прието на световна конференция в Париж през декември миналата година, има за цел да ограничи повишаването на средната температура на Земята до под 2 градуса 

Предвидено бе то да влезе в сила, след като бъде ратифицирано от 55 държави, на които се пада дял от 55% от световните емисии на парникови газове. Това условия бе изпълнено значително по-бързо, отколкото се очакваше.

Сред ратифициралите споразумението държави са големи замърсители като Съединените щати, Китай, Индия, както и Европейският съюз.

Броени дни преди договорът да влезе в сила обаче ООН прогнозира, че до 2030 г. парниковите емисии ще бъдат с 12-14 милиарда тона над равнището, необходимо за ограничаване на глобалното затопляне.

Представители на близо 200 страни ще се съберат от понеделник за две седмици в Маракеш, за да обсъдят детайлите на Парижкото споразумение, както и политиките, технологиите и финансирането, нужни за неговия успех.

Споразумението влиза в сила дни преди новите преговори по темата в Маракеш. Тя трябва сложи основите на  правилата за прилагането на новия договор и ще разчисти пътя за поемане на амбициозни ангажименти за по-бързи действия за климата. 

"Целта на Маракеш е да се заловим сериозно за работа, да се изяснят правилата за участие в Парижкото споразумение и да се даде възможност на правителства, компании, градове и други сектори да поемат все по-амбициозни ангажименти. Трябва да си тръгнем от тези преговори с по-солидна рамка, но със съзнанието, че ние вече имаме цялата необходима власт, за да създадем света, от който се нуждаем" заяви Мануел Пулгар-Видал, ръководител на международната програма "Климат и енергия" на WWF.  

В Маракеш преговорите трябва да се съсредоточат върху три основни цели:

Създаване на по-ясни насоки за новото глобално споразумение:

С Парижкото споразумение светът изготви план за действие, но предстои да финализираме правилата, по които ще се случва този план. По време на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която започва на 7-ми ноември, ще се реши как да се постигнат и подобрят поетите ангажименти за климата, така че да успеем да изпълним обещанията и целите на Парижкото споразумение.

 Акцентиране върху ролята на сътрудничеството между държавните и недържавните участници:

Голям брой недържавни участници предприемат действия сега и това трябва да стимулира държавите и политиците да вземат по-смели мерки както сега, преди 2020 г., така и през следващите години.

Подчертаване на важността на 2018 г. и необходимостта от залагане на по-амбициозни цели преди тази дата: 

2018 г. е първата възможност да се разбере дали Парижкото споразумение наистина ще промени начина, по който правим бизнес, различен от модела до сега.

 

Източник: Ройтерс