От значение ще са и вида на региона и училището, в което работят

Първите наченки на реформа в образованието засягат възнагражденията на учителите. Заплащането, което преподавателите ще получават, ще зависят от резултатите в работата и от професионалното им развитие, както и от вида на региона и училището, в което работят, пише в. "Сега".

Всекиму според успехите

Учебните заведения, педагогическите колективи в тях и отделните учители ще получават финансови стимули според постигнатите резултати. Това е записано в плана за изпълнение на стратегията за развитие на педагогическите кадри за периода от 2014 до 2016 г.

Документа, който беше одобрен от служебното правителство, предвижда през следващата година да бъде разработена и тествана системата за диференцирано заплащане. Идеята е системата да заработи от 2016 г. В нейното създаване и въвеждане ще участват министерствата на финансите и на образованието, инспекторатите по образование, външни експерти, синдикатите и работодателите.

По предварителни разчети от държавния бюджет ще бъдат отпуснати 9.5 млн. лв. Това е и дейността, за която са отделени най-много средства, става ясно от документа. Общата сума, необходима за изпълнението на дейностите в плана, е близо 12.5 млн., от които само 1 млн. лв. се очаква да бъдат отпуснати от оперативната програма за наука и образование.

В плана е предвидено, че по изцяло нов начин ще се оценява и квалификацията на учителите в средното образование. Промяната трябва да стане факт още през 2015 г. В този срок ще бъдат одобрени и тествани индикаторите, по които да се оценява професионалната подготовка на учителите. Ще има и специален модул за анализ и сравняване на резултатите по години.

Новата система за оценяване на учителите ще е част от национален регистър за педагогическите кадри. В другите модули на системата ще има информация за възможностите за професионална квалификация и за продължаващо обучение на учителите. Всички преподаватели от средните училища ще бъдат включени в национален регистър и ще имат квалификационно портфолио. По предварителни разчети разработването на системата ще струва около 1 млн. лв., като се очаква средствата да бъдат отпуснати от оперативната програма за образование.

Програми за квалификация

До 2 години учителите ще могат да преминават през квалификационни програми и онлайн - чрез специално разработена платформа. Предвижда се и създаването на информационен портал за национални и световни ресурси в областта на образованието, както и на поредната мрежа за обмен на педагогически кадри. За целта от бюджета ще бъдат отделени 20 хил. лв.

От следващата година учителската професия ще бъде включена в списъка на регулираните професии. Ще бъде приета и нова наредба за продължаващата квалификация. А след около две години - студентите от педагогическите специалности. Целта е бъдещите учители да имат по-добра практическа подготовка. За целта ще бъдат организирани и стажове на студенти в български и чужди висши училища. Предвидените средства са около 50 хил. лв.