Топлофикациите поискаха повишения в цената за топлинна енергия да поскъпне с между 15 и 46%

Без драстични поскъпвания на парното, каквото беше поискано топлофикациите в страната. Това се реши на открито заседание на КЕВР вчера, по време на което бяха изслушани на претенциите на топлофикационните дружества.

Поисканите повишения в цените

Предложеното от дружествата поскъпване на топлинната енергия беше с между 15 до 46% по места. Топлофикация София иска увеличение на цената със 17%, ЕВН Топлофикация-Пловдив - със 32%, Враца - с 46%. Работната група на КЕВР обаче предложи намаление на разходите и на цените. Те не предложиха промяна в своите ценови претенции.

От дружествата недоволстват, че регулаторът им орязал цените, намалил поисканите от тях разходи за ремонти, норма на възвращаемост, амортизации, заплати, не включил цената за парниковите емисии, които ще купуват и поискаха да поправи сметките си.

ЕВН пък отново поискаха да им бъдат признати разходите за енергийна ефективност. Всички недоволстват, че не им признават посочените от тях разходи за балансиране.

Претенции, но нищо за клиентите

"Чух претенции, но не чух думи за клиентите - увеличава ли се или се намалява процентът за увеличение на топлинната енергия, който топлофикациите поискаха в своите доклади с предложения", отговори от своя страна шефът на работната група от КЕВР Ивайло Александров и допълни, че вече го има първоначално поисканото поскъпване от дружествата, въпреки очакваното поевтиняване на газа.

Няколко пъти по време на изложенията на шефовете на топлофикациите председателят на КЕВР Иван Иванов поиска те да съобщават и предлаганата от тях цена. Никой обаче не го направи.

Общественият интерес преди всичко

"Не забравяйте, че националният регулатор - Комисията за енергийно и водно регулиране, е задължен да защитава обществения интерес. Това не е нито на едните дружества, нито само на потребителите", повтори натъртено шефът на КЕВР.

Окончателното решение какви ще бъдат пределните цени на топлинната енергия и на тока от ефективно комбинирано производство КЕВР ще вземе на закрито заседание на 29 юни.

Източник: "Монитор"