Анализът на ИПИ прогнозира задълбочаване на разликата между най-богатите и най-бедните области на страната. Като цяло за периода 2001-2016 г. най-висок растеж на доходите се наблюдава в столицата - 4,4 пъти

Разликата между най-богатите и някои от най-бедните области ще продължи да се задълбочава, прогнозират от Института за пазарна икономика (ИПИ), откъдето констатират покачване на тежестта на доходите от работна заплата в общите доходи през последните години.

Причината е, че доходите от пенсии не могат да поддържат същия темп на растеж, какъвто виждаме в трудовите доходи. Това важи с особена сила за области със застаряващо население и недостатъчно добре развит пазар на труда като Видин и Кюстендил. Това са и областите, където пенсиите формират най-висок относителен дял от общия доход на домакинствата - съответно 48% във Видин и 41% в Кюстендил, обясняват още от ИПИ.

В столицата се произвеждат най-голяма част от доходите в българската икономика, показва изследването им. Освен в София, концентрация на доходите се наблюдава и в Перник, а експертите обясняват този факт с ежедневната трудова миграция на работещите перничани в столицата.

Мащаба на доходите си запазват останалите най-големи областни центрове в страната - Варна, Русе, Плевен, Стара Загора и Пловдив.

Далеч по-малко са доходите на домакинствата в Северна България: Видин, Монтана, Ловеч, Силистра, Разград и Търговище, както и на юг - Пазарджик, Кърджали и Сливен.

След 2000 г. средногодишният доход на човек от домакинство у нас се увеличава средно с 240 лева годишно, или с около 20 лева месечно, като основно се формира от трудовото възнаграждение, твърдят още икономистите от института. 5167 лв. е годишният доход средно за страната.

Делът на доходите от работна заплата нараства чувствително след известно колебание в годините на кризата. Това означава, че значителна част от доходите на българските домакинства в някои области се формират на първо място от работна заплата и едва след това от други приходоизточници като пенсии и социални помощи.

През миналата година средният доход на човек в столицата е 7349 лева, а в регионите с най-ниски заплати Видин, Кърджали, Сливен, Силистра и Търговище - под 4000 лева годишно.

Разликата между областите с най-високи и най-ниски средногодишни доходи и тази се е увеличила от 1,8 пъти през 2000 г. до 2,1 пъти през 2016 г. Най-висока е била тя през 2013 г., когато е 2,5 пъти, най-вече като резултат от сериозната криза на пазара на труда в много от областите на страната за сметка на относителна стабилност в столицата.

Бързото нарастване на доходите в столицата започва едва след 2005 г., като преди това (в периода 2001-2005) те се движат около средните за страната. Като цяло за периода 2001-2016 г. най-висок растеж на доходите се наблюдава именно в столицата - 4,4 пъти, следвана от Стара Загора, където има четирикратен ръст.

Източник: ИПИ, БНР