Някога бил ли си отхвърлян? Friendly Fires предлагат свежа гледна точка на ситуацията.