Всяко училище вече трябва да подготви етичен кодекс, който да бъде качен онлайн

Учениците вече нямат право да използват мобилните си телефони по време на учебните часове. Това официално бе прието като част от промените в Закона за училищното и предучилищно образование, който бе гласуван на второ четене в комисията по образование в Парламента, съобщава БНР.

Законопроектът, внесен в Народното събрание от депутати от ГЕРБ, се очаква да влезе в сила от учебната 2016/2017 г.

На учениците е забранено да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

Освен това се предвижда всяко училище да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му.

Права на учениците 

В закона бяха описани правата и задълженията на учениците. Част от текстовете гласят, че децата имат право да дават предложения и изказват мнения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Те ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, включително учебните планове.

С промените децата ще имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.

Виж още: Учениците ни зубрят, а не се учат да мислят

Допълнително с това учениците се задължават да носят ученическите си лични карти във и извън училище.

Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брой учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до 3 учебника по един учебен предмет за всеки клас.  

Източник: БНР