Отчисленията за данък върху доходите и различните видове осигуровки в България достигат 41.40%, а отстъпките за работещи родители са символични

Българите плащат повече данъци и осигуровки, отколкото гражданите в редица държави с по-високи нива на заплащане. Това показва доклад на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР), в която членуват страните с развити икономики.

България не е член на организацията и не фигурира в класацията, но според последните данни в момента облагането на труда у нас е над средните 36% за страните от ОИСР за 2016 г., пише в. "Сега". 

У нас отчисленията за данък върху доходите и различните видове осигуровки достигат 41.40%. От тях 23.34% са за сметка на наемния работник - 13,34 % осигуровки и 10% данък върху общия доход, а останалите 18,36% са осигуровките, които плаща работодателят. 

С този дял облагането на труда в България е по-високо, отколкото в Гърция, Испания, Естония и Полша, а далеч зад нас са богати държави като Люксембург, САЩ, Канада, Великобритания. В богата Швейцария например удръжките от заплатата на един несемеен работещ без деца са близо два пъти по-ниски от България - 21,8%. 

Най-високо е данъчното облагане на доходите в Белгия, Германия, Унгария, Франция, Италия и Австрия. За несемеен работещ без деца удръжките в тези държави надхвърлят 45% от заплатата. 

Най-ниски данъци - под 20%, плащат в Мексико и Чили.

Когато се включат данъчните облекчения за работещи родители с деца, средният процент на удръжките в страните от ОИСР пада от 36% на 26,6%. Франция е държавата с най-неблагоприятно данъчно облагане на семействата с две деца - 40% от доходите, следвана от Финландия, Белгия, Италия. 

На другия край на скалата е Нова Зеландия, където след данъчни отстъпки заплатите на родителите с две деца се облагат само с 6,2%. 

У нас отстъпките за работещи родители са повече от скромни - за доходите от 2016 г. се дава възможност годишните данъчни основи само на единия родител да се намалят с 200 лв. - при едно непълнолетно дете, с 400 лв. - при две деца, и 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца. 

В Швейцария например семейства с две деца плащат данъци върху доходите си в размер едва на 9,1%, става ясно от доклада на ОИСР.

Източник: в. "Сега"