Просветният министър апелира към учениците и кандидат-студентите да инвестират време в обучение по математика и природни науки, защото то е най-рентабилно

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на първо място в обучението по право, природни науки и социология, а Техническият университет в София - в шест професионални направления, сред които "Комуникационна и компютърна техника", "Електротехника, електроника и автоматика" "Енергетика" и "Машинно инженерство". Американският университет пък е най-добър за обучение на бъдещи журналисти и пиар специалисти. 

Това показва осмото годишно издание на рейтинговата система на университетите у нас (http://rsvu.mon.bg), която сравнява представянето на 51 висши училища у нас в рамките на 52 професионални направления. 

Проблемна все още остава реализацията на завършилите туризъм. На другия полюс с най-ниска безработица (под 1%) са дипломиралите се с медицина, фармация или стоматология.

Специалностите, които носят най-висок доход в бъдеще, са информатика, математика и... полезни изкопаеми - проучване, добив и преработка. Последната се преподава в Минно-геоложкия университет в София, а месечният доход на човек с такава квалификация може да надхвърли 1500 лв., показва статистиката.

По-любопитното обаче е, че именно в тази специалност студентите влизат с нисък успех от дипломата си от училище - едва 4,38, коментира Би Ти Ви.

"Ако трябва да отправим апел към учениците и кандидат-студентите, то това е, че трябва да инвестират време в обучение по математика и природни науки. Защото то е най-рентабилно", коментира просветният министър Красимир Вълчев.

По думите му инженерно-техническите специалности носят най-сериозна реализация - и то в отраслите, при които е налице засилено развитие през последните години и в най-голяма степен допринасят за износа и формирането на добавена стойност. Това, от една страна, са енергетиката и добивната промишленост, а от друга - отраслите, които, благодарение на инвестициите от последните десетилетия, днес успяват да бъдат конкурентни и на международните пазари: електроника, мехатроника и машиностроене.

Според министъра там може да се очаква най-висок ръст на доходите и през следващите 10 години, но е вероятно да продължи и недостигът на кадри. Третата група са отрасли, насочени към грижата за здравето и индустриите за здравословен начин на живот - основно медицина и фармация.

Все още се отчита недостиг на студенти в педагогическите специалности. Най-значителен спад в интереса на бъдещите висшисти се отчита при най-масовите направления - икономика и администрация и управление, допълва БНТ. Още от данните:

Най-високи доходи (като облагаем доход на завършилите)

Информатика и икономика - 2387 лева
Математика - 2222 лева
Компютърна техника - 1927 лева
Металургия - 1864 лева

Безработица сред завършилите

- Военно дело - 0%
- Фармация - 0,08%
- Медицина - 0,16%
- Стоматология - 0,4% 

Приложение на придобитото висше образование (най-малко)

- хранителни технологии .- 26,19%
- изобразително изкуство - 25,03%
- туризъм - 19,56%

Статистиката, представена от Министерството на образованието и науката (МОН), показва още, че делът на регистрираните безработни сред завършилите български висши училища през последните пет години е спаднал от над 4% до 2,44%.

Макар броят на студентите тази година да е намалял с близо 15% в сравнение с 2013 г., в пет професионални направления се отчита около и над 30% ръст: "Медицина" (81%), "Военно дело" (52%), "Стоматология" (45%), "Здравни грижи" (37%) и "Ветеринарна медицина" (30%).

Понастоящем медицината дори изпреварва правото по брой студенти, като се класира на 4-то място сред най-масовите направления в българското висше образование с 10 885 студенти. На първите две места са икономиката (41 937) и администрацията и управлението (18 186), въпреки че намаляването на план приема е довело до отлив на около и над 30% от студентите.

13 430 учат педагогика, като увеличението тук е почти 10%, което МОН отчитат като добра тенденция, тъй като дългосрочната им задача е да осигурят кадри за системата на предучилищното и училищното образование.

Източник: Би Ти Ви, БНТ, МОН