С развитието на технологиите на човека ще му се налага все по-често да се кокурира с машината

Ще живеем по-дълго. Умни машини ще ни заместват в работата. Нови платформи за комуникация ще налагат да се учим да предаваме информация с инструменти отвъд текста. Всичко това ще наложи нов набор от критично важни умения, търсен от работодателите през 2020 г. Това посочват авторите на проучване на сайта Top10OnlineColleges, чиито изводи са цитирани и в блога на американската софтуерна фирма SAP

Според проучването най-важните работни умения на хората към края на десетилетието ще бъдат следните:

Осмисляне

Способност да проникваме до по-дълбокото значение или важност на това, което ни се казва.

Социална интелигентност

Умение да се свързваме с другите и да им въздействаме чрез общуване така, че да ги стимулираме да реагират както ние искаме.

Разказвачество

Гладък поток на мисълта. Идейност, която неочаквано надхвърля установените правила и рамки.

Мултикултурна компетентност

Толерантност. Работа в международна среда.

Виж още: Какви ще са професиите на бъдещето

Изчислителна мощ на ума

Умение да превеждаме големи обеми от данни в абстрактни концепции, които се разбират от други хора бързо.

Грамотност в областта на всички социални медии

Трансдисциплинарност

Разбиране на теории извън собствения бранш и образование.

Дизайнерски усет

Ефективно управление на информацията според времето, с което разполагаме 

Отсяване на важното от маловажното.

Продуктивност при работа във виртуален екип

Авторите припомнят, че цялата човешка сила ще се съсредоточи в ума, който ще става все по-разфокусиран. Ще се наложат нови практики за овладяване на концентрацията му в заобикалящата ни шумна среда и нови методи на изразяване на идеи и общуване. Освен ума, комуникацията също ще бъде решаваща за бъдещето на професионалиста.

Виж още: Най-търсените професии в България за 2014