Спад на безработицата за шести пореден месец

От началото на годината безработните са с почти 54 хил. души по-малко, отчете Агенцията по заетостта. 

Равнището на безработица през юли е 10,6%, което е с 0,1% по-малко спрямо юни. В сравнение с юли 2013 г. равнището на безработица също намалява - с 0,2%.

В бюрата по труда през юли са регистрирани 347 249 безработни. Те намаляват с 4003 души спрямо юни. Отчетеното намаление спрямо предходния месец е най-голямото от 2007 г. насам. В сравнение с юли 2013 г. безработните са значително по-малко - със 7790 души.

Регистрираните младежи до 24 г. са 25 924 души (7,5% от всички безработни) - с 8488 души по-малко в сравнение с юли 2013 г. Регистрираните младежи до 29 г. (вкл. до 24-годишните) са 58 260 (16,8% от всички безработни) - с 13 906 по-малко спрямо юли 2013 г.

На работа през юли са постъпили 16 571 безработни - с 8469 по-малко спрямо юни, което е обичайно за този месец от годината.

14 160 от започналите работа са се реализирали на първичния пазар. Те намаляват с 4778 души в сравнение с юни. Основната причина за спада е, че броят на заявените работни места през юли намалява спрямо юни, което е трайна дългогодишна тенденция

Спрямо юли 2013 г. обаче започналите работа са с 1240 повече, което потвърждава тенденцията за нарастване броя на започналите работа в реалната икономика на годишна база.

В бюрата по труда са заявени 12 740 работни места в реалния сектор, с 2945 места по-малко в сравнение с юни, но с 1370 места повече от същия месец на 2013 г.

Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (3878 места), от търговията (2510 места), от административни и спомагателни дейности (790 места), от хотелиерството и ресторантьорството (755 места), от строителството (688 места), от образованието (602 места), от селското, горско и рибно стопанство (597 места), от транспорта (570 места) и др.