Основно изнасяме стоки за Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия

От януари до септември 2014 г. България е изнесла стоки за Европейския съюз в размер 19,9 млрд. лв. Това е увеличение от 2,1% спрямо същия период на предходната година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Към кои държави от ЕС изнасяме най-много

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, като към тези страни отива 71,3% от износа за държавите - членки на ЕС.

С 2,8% пък е нараснал вносът на България от ЕС през периода януари-септември 2014 г. спрямо същия период на предходната година. По цени на CFI България е внесла стоки на стойност 22,9 млрд. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. Все пак се наблюдава намаляване на вноса на стоки в България от държавите членки на ЕС, намалява с 1,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,8 млрд. лв. по цени CIF.

Виж още: Икономическият растеж на страната се забавя

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - септември 2014 г. е отрицателно и е на стойност 2,9 млрд. лева.

Какво изнасяме за ЕС

При износа на България за ЕС, през първите девет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (20.1%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (20.0%). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (9.0%) е отчетено в сектор "Химични вещества и продукти ", а най-голямо намаление (15.9%) се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход".