Сигурно сте чували, че за формирането на първото впечатление от даден човек са нужни няколко секунди.

Всъщност  обаче умът ви вече го е направил в първите няколко милисекунди от срещата. Това е еволюционен механизъм за оцеляване, сочат резултатите от ново изследване на психолози от университета в Принстън, пише Мениджър нюз.

Бернард Мар, основател и главен изпълнителен директор на Advanced Performance Institute, автор на бестселъри за повишаването на ефективността в бизнеса, подреди най-разпространените грешки в езика на тялото, които трябва да се избягват.

1. Когато седите, не се облягайте прекалено назад върху облегалката. Още по-лошо е да се залюлеете върху задните му крака. Това говори за незаинтересованост и надменно отношение.

2. Лош знак е и обратното - прекалено наклонено напред тяло при разговор, особено с ръце, опрени на ръба на масата. Директно говори за агресия. Стремете се към неутрална поза, с изправен гръб, но без напрежение в стойката.

3. Научете се да гледате събеседника си в очите по време на общуване. Избягването на зрителен контакт може да се тълкува като неувереност или неблагонадеждност. Особено важно е да се установи и поддържа зрителен контакт по време на ръкуване.

4. Кимането като реакция на думите на събеседника е позитивен и предразполагащ жест. Стига да не се престаравате. Твърде честото кимане ви поставя в леко глупава и комична поза, а също може да се приеме като маркиране на внимание към разговора. Кимнете веднъж в знак на съгласие и след това се постарайте да стоите спокойно.

5. Бурна жестикулация? За вас може да е изява на темперамент, разпаленост, опит за още по-голяма убедителност, но отсрещната страна я отчита като силна превъзбуда и дори проява на агресия.

Виж още: 10 повода за уволнение

6. И най-малкото сключване на ръцете длан в длан говори, че заемате отбранителна позиция. А скръстването им пред гърдите - че градите крепостна стена. Особено ако го правите, когато отговаряте на въпроси.

7. Въртенето на стола изразява тревога и безпокойство. Избягвайте го на всяка цена.

8. Ръце зад гърба или в джобовете издават хладен и несговорчив характер. А също и липса на готовност за действие. Стремете се да държите ръцете естествено до тялото.

9. Поглед встрани или нагоре жегва отсрещната страна с посланието, че човекът лъже или се взема за някой друг. Установете устойчив, но премерен зрителен контакт, не преминавайте границата между комуникацията и вторачването.

10. Прекаленото скъсяване на физическата дистанция, навлизането в личната зона на комфорт също може да се възприеме като агресия. Или, още по-лошо, като просташка проява.

Виж още: Седем знака, че трябва да напуснеш работа

11. Неумението да се усмихвате по време на разговор пречи на комуникацията, предизвиква дискомфорт и провокира въпроса наистина ли искате да участвате в този разговор. Усмихвайте се - особено когато посрещате някого.

12. Не се отдръпвайте, когато настоявате или молите за вземането на важно за вас решение. Това движение символизира страх и неувереност. Стойте непоклатимо на мястото си, дори направете лека, но уверена стъпка напред.

13. Молитвената поза, при която пръстите на ръцете се съединяват, а дланите - не, често е част от езика на тялото при делови разговори. Само че жестът съдържа молба и показва уязвимост.

14. Позата с поставени на кръста или на хълбоците ръце е директна заплаха. Не я използвайте, освен ако наистина не преследвате подобно внушение.

15. Проява на лош вкус е и по време на беседа често да поглеждате часовника си или да проверявате телефона си. Така неволно казвате на събеседника си, че ви губи времето и в този момент ви се иска да бъдете някъде другаде.

Виж още: За креативността и продуктивността