Равнопоставеността на половете в образователната ни система е нещо, върху което трябва да се работи

Статистиката беше оповестена на конференция за равенството в синдикалните структури, цитирана от БНР.

Изключително ниско е като процент присъствието на мъжете в учителската професия. Ниските заплати са един водещ фактор. Трябва да помислим не само за психоклимата в учителската професия, но и за възпитателния ефект и присъствието на учителя за ученика.

Липсата на типа поведение, което мъжете носят, като отношение към света, безспорно се отразява негативно на децата ни, категорична е заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева.

Виж оше: Напред, науката е слънце... ама не точно